Trồng dưa lưới trong nhà màng

Trong điều kiện đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ngày càng giảm do tốc độ đô thị hóa nhanh, một trong những giải pháp tối ưu để phát triển nông nghiệp của thành phố là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân Thành phố, các tỉnh cũng như xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích đất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cụ thể đối với lĩnh vực trồng trọt như trồng hoa, rau trong nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới tự động, bán tự động; trồng hoa, rau không cần đất như trồng trên giá thể, thủy canh… và đặc biệt là trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao là một trong những đối tượng sản xuất cho giá trị cao trong giai đoạn gần đây. Dưa lưới là một trong những loại trái cây dễ sử dụng như ăn tươi, chế biến làm nước ép, sấy khô… giàu dinh dưỡng cho người sử dụng. Đây là loại cây trồng thích nghi tốt với điều kiện khí
hậu tại TP.HCM, đã và đang bắt đầu được bà con nông dân trên địa bàn thành phố quan tâm phát triển sản xuất do có hiệu quả kinh tế cao. Nếu cây được trồng trong điều kiện nhà màng, kiểm soát được sâu bệnh, ẩm độ, nhiệt độ… cây sẽ cho năng suất, chất lượng sản phẩm cao, lợi nhuận thu được cho người nông dân khoảng 121 triệu đồng/1 năm trên diện tích trồng 1.000 m2.
Góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh đã biên soạn Cẩm nang “Trồng dưa lưới trong nhà màng”. Cẩm nang sẽ cung cấp cho bà con nông dân các thông tin về cây dưa lưới, các điều kiện cơ bản, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết trong trồng dưa lưới, kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lưới, những địa chỉ hỗ trợ khi muốn triển khai thực hiện… đây là một trong những phương tiện, cơ sở cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố có dự kiến chuyển đổi sản xuất tham khảo và quyết định áp dụng với mục tiêu đạt hiệu
quả cao nhất trong sản xuất nông nghiệp.
Dù đã được biên tập, chỉnh sửa, nhưng trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, khi áp dụng vào thực tiễn nếu có gì chưa phù hợp, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn, Viện, Trường và người sản xuất… để Cẩm nang “Trồng dưa lưới trong nhà màng” của Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành cẩm nang có ích cho nông hộ, cho những đơn vị sản xuất nông nghiệp muốn phát triển trồng dưa lưới.

Xem chi tiết tại đây CN TRONG DUA LUOI

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TP. HỒ CHÍ MINH