Trang chủ » Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động

Hội thảo tổng kết mô hình rau ăn quả theo quy trình GAP ở Củ Chi

Mô hình trình diễn chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học

Tham gia Hội thảo Khuyến nông đô thị lần 1 2024

Hình ảnh trồng trọt

Hình ảnh tham quan

Hình ảnh tập huấn

Hình ảnh hội nghị – Hội thảo

Hình ảnh chăn nuôi