Trang chủ » Chính sách

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” trong năm 2024

        Nhằm tiếp tục duy trì những giải pháp được đánh giá đạt hiệu quả để triển khai thực hiện Cuộc vận động, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động...

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2024

      Với mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn Thành phố, phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai các chương trình phát...

Thành phố Hồ Chí Minh: thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực (rau và hoa) năm 2024

      Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn ngành và xã hội về việc thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), góp phần thực hiện mục...

Ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên, hợp tác phát triển, kết nối tiêu thụ nông sản

      Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của cả nước nhờ vào các ngành công nghiệp, dịch vụ và có cả ngành nông nghiệp. Tuy TP.HCM không có nhiều...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2024

      Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, tạo bứt phá phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;...

Thành phố Hồ Chí Minh: triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

      Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh,...

Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM: triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024

      Để tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường...

Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM: triển khai thực hiện công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2024

     Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, nội dung và giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây...

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói về chiến lược tam ngư, cấu trúc lại ngành thủy sản

      Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, phía trước ngành thủy sản là hải trình hướng đến mục tiêu vì một nền thủy sản minh bạch, trách nhiệm, bền vững và hội nhập, vì thế hệ hôm nay...

Tin nổi bật

TTKN: Triển khai Bộ pháp điển trên Trang thông tin điện tử

Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên trừ Hiến...

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 10/4/2024 – 16/4/2024  

        I. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ     1. Cây lúa     – Vụ Đông xuân 2023 – 2024: Diện tích lúa đã thu hoạch chiếm 99,8% diện tích gieo...

Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh: triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2024

    Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc cung cấp thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng và cộng đồng xã hội, giúp nhận diện thông tin...

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

     Trung tâm Khuyến nông có kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc phục vụ hoạt động thường xuyên của Trung tâm Khuyến nông. Để có cở sở triển khai các bước tiếp theo, Trung tâm Khuyến nông...

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội thảo Khuyến nông đô thị lần 1 năm 2024 tại Lâm Đồng

      Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo Khuyến nông đô thị lần 1 năm 2024 với chủ đề: “Ứng dụng chuyển đổi...

 Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu” tại tỉnh Lâm Đồng

     Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề “Liên kết chuỗi trong sản...