Lịch tập huấn Archives -

Trang chủ » Tin tức » Lịch tập huấn

Lịch Hội thảo, Tập Huấn tuần 36

Bà con nông dân có nhu cầu tham gia liên hệ….Lich 36

Lịch Hội thảo, Tập Huấn tuần 34

Bà con nông dân có nhu cầu tham gia liên hệ….Lich 34

Lịch Hội thảo, Tập huấn tuần 32

Bà con nông dân có nhu cầu tham gia liên hệ….Lich 32

Lịch Hội thảo, Tập huấn tuần 30

Bà con nông dân có nhu cầu tham gia liên hệ….Lich 30

Lịch hội thảo, tập huấn tuần 29

Bà con nông dân có nhu cầu tham gia liên hệ….Lich 29

Lịch hội thảo, tập huấn tuần 27

Lịch hội thảo, tập huấn tuần 27, bà con nông dân có nhu cầu liên hệ. L27

Lịch hội thảo, tập huấn tuần 26

Bà con nông dân có nhu cầu tham gia liên hệ…. Lich 26

Lịch công tác Tuần thứ 49 năm 2019 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG Tuần thứ: 49 năm 2019 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019) Bà con nông dân có nhu cầu tham gia xin liên hệ…… (Lich cong tac tuan 49

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...