Cẩm nang Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây ăn trái; và hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ, tổ, nhóm nông dân

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp, khoa học kỹ thuật lớn nhất nước. Trong nhiều năm qua, Thành phố tập trung phát triển vành đai xanh tại các quận ven, các huyện ngoại thành. Hiện nay, diện tích vườn cây ăn trái TP. Hồ Chí Minh còn khoảng 7.200ha; trong đó, ven sông Sài Gòn và ven sông Đồng Nai có hơn 3.000ha, chiếm hơn 40% diện tích cây ăn trái toàn thành phố. Với mục tiêu xây dựng huyện Củ Chi trở thành một vùng nông thôn hiện đại, phát triển sản xuất, kết hợp du lịch sinh thái, vui chơi giải trí mang bản sắc văn hóa của vùng đất thép thành đồng, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tập đoàn Chinfon thực hiện Dự án phát triển nông thôn mới tại Củ Chi trong 3 năm (2008 – 2010).

Đến nay, nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa việc chuyển giao tiến bộ KHKT với việc áp dụng vào thực tế, nông dân ở đây đã nắm bắt được đầy đủ kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây ăn trái, cách sử dụng phân bón và thuốc BVTV. Nông hộ đã từng bước cải thiện được cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan góp phần phát triển cụm vườn du lịch sinh thái và qua đó từng bước cải thiện thu nhập cho nông hộ.

Để giúp người làm vườn hiểu biết thêm về kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây ăn trái phù hợp với địa bàn huyện Củ Chi, Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện Chính sách và chiến lược PTNN-NT biên soạn cẩm nang “Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây ăn trái; và hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ, tổ, nhóm nông dân”.

Thay mặt Ban biên tập, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được ý kiến đóng góp quí báu của các cơ quan chuyên môn, người sản xuất và bà con nông dân để tiếp tục bổ sung cho tài liệu hoàn chỉnh hơn.

Xem chi tiết CN TRONG CAY AN TRAI

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TP. HỒ CHÍ MINH