Thông tin MT & SV hại Archives -

Trang chủ » Tin tức » Thông tin MT & SV hại

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 07/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.786,4 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 81,4 ha và rau muống nước là...

MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN VÀ KHUYẾN CÁO THÁNG 02/202

Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 02/2022   Chỉ tiêu   ôm huyện Nhà Bè Tôm huyện Cần Giờ Giới hạn cho phép Nghêu huyện Cần Giờ Thủy sản huyện Bình Chánh Giới...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 23/02/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/02/2023

      I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG        1. Cây rau: diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 1.688,3 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/02/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/02/2023

I.TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 1.446,3 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 61,4 ha và rau muống nước là 500,1...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 17/01/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 24/01/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 975,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 27,5 ha và rau muống nước là...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 13/12/2022 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 20/12/2022

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 14.980,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (14.544,1 ha), trong đó diện tích rau công nghệ...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 06/12/2022 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 13/12/2022

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 14.639,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (14.344 ha), trong đó diện tích rau công nghệ...

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản nước ngọt (Ngày thu mẫu 08/11/2022)

Chất lượng nước vùng nuôi thủy sản nước ngọt a) Huyện Củ Chi – Chỉ tiêu lý hóa + Các chỉ tiêu pH (6,44 – 7,86), độ mặn (0‰), DO (4,41 – 4,60 mg/l), COD (5,84 – 6,88 mg/l), Cd...

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...