Thông tin MT & SV hại Archives -

Trang chủ » Tin tức » Thông tin MT & SV hại

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 29/9/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 06/10/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng cây rau 3.737,9 ha, trong đó diện tích rau ăn lá 1.212,4 ha, rau củ quả 639,7 ha. Diện tích gieo trồng rau muống nước là...

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN, CÁC CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO THÁNG 9/2020  

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 17/9/2020 (xem PHỤ LỤC) 2. Cảnh báo và khuyến nghị a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè + Chỉ số NH4–N (<0.01mg/l), DO (4.45-4.50mg/l), COD (6.00-7.84mg...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 15/9/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 22/9/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1. Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 11.847.3 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả,...

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN, CÁC CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO THÁNG 9/2020

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 03/9/2020 (xem bảng Chi tiet ) 2. Cảnh báo và khuyến nghị a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè + Chỉ số NH4–N (<0.01mg/l), DO (4.50-4.54mg/l),...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 08/9/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 15/9/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 11.581,6 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả,...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 01/9/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 08/9/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 11.302,1 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả,...

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 9 và dự báo tháng 10 năm 2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng rau trong tháng là 1.634,9ha, năng suất ước đạt 28,5 tấn/ha. Trong đó, diện tích gieo trồng chủ yếu tại huyện 667,8 ha, huyện Bình Chánh...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 25/8/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 01/9/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 10.784,4 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả,...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 18/8/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 25/8/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 10.431,1 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả, dưa...

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN, CÁC CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO THÁNG 8/2020

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 04/8/2020 (xem chi tiết – Thong tin MT Thuy san ) 2. Cảnh báo và khuyến nghị a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè + Chỉ...

Tin nổi bật

Quyết định phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn năm 2021 – 2023

Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, ngày 08/10/2020 vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3969/QĐ-BNN-KN về Phê duyệt Danh mục dự án...

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông

Thực hiện Công văn số 2354/SNN-TCCB ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Khuyến nông năm 2020 đợt 2 của Trung...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: bàn hành Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Ngày 12/10/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn hành Quyết định số 548/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT về việc chỉ định tổ chức chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương II (địa chỉ: 521/1 Hoàng...

Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò trước khi giết thịt

Vỗ béo bò là cung cấp các điều kiện tối ưu về nuôi dưỡng, chăm sóc để bò khi giết thịt cho khối lượng, chất lượng thịt cao đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhằm gia tăng hiệu...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 29/9/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 06/10/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng cây rau 3.737,9 ha, trong đó diện tích rau ăn lá 1.212,4 ha, rau củ quả 639,7 ha. Diện tích gieo trồng rau muống nước là...

Chợ phiên Nông sản lần thứ X năm 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp nối thành công của Chợ phiên Nông sản lần thứ IX năm 2019, tối ngày 8/10/2020 vừa qua, tại Công viên Bình Phú (số 10-12 đường Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)), Hội...