Trang chủ » Tin tức » Thiên tai - Dịch hại

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 10/4/2024 – 16/4/2024  

        I. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ     1. Cây lúa     – Vụ Đông xuân 2023 – 2024: Diện tích lúa đã thu hoạch chiếm 99,8% diện tích gieo...

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 03/4/2024 – 09/4/2024

        I. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ     1. Cây lúa     – Vụ Đông xuân 2023 – 2024: Diện tích lúa đã thu hoạch chiếm 98,7% diện tích gieo...

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 27/3/2024 – 02/4/2024

      I. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ     1. Cây lúa     – Vụ Đông xuân 2023 – 2024: Diện tích lúa đã thu hoạch là 96,8% nên tình hình sinh...

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 01/3/2024 – 31/3/2024  

        I. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ     1. Cây lúa     – Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa trong tháng là 233,9 ha, thấp hơn so...

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 20/3/2024 – 26/3/2024  

Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ Cây lúa vụ Đông xuân 2023 – 2024     Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 105,1 ha, giảm 31,1 ha so với tuần trước. Diện...

Tình hình sinh vật gây hại cây trông từ ngày 13/3/2024 – 19/3/2024

        I. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ       1. Cây lúa vụ Đông xuân 2023 – 2024      Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 136,2...

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 06/3/2024 – 12/3/2024

 I Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ Cây lúa vụ Đông xuân 2023 – 2024 Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 419,3 ha, giảm 480,6 ha so với tuần trước. Diện tích...

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 01/02/2024 – 29/02/2024

Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ Cây lúa – Vụ mùa 2023: Đã thu hoạch xong. – Vụ Đông xuân 2023 – 2024: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa trong tháng là 1.335,0...

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG TỪ NGÀY 21/02/2024 – 27/02/2024

  I. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ Cây lúa vụ Đông xuân 2023 – 2024: –  Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 1.191,4 ha, giảm 81,3 ha so với tuần trước....

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 16/01/2024 đến ngày 23/01/2024

1. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ a) Cây lúa – Vụ Mùa 2023: Tình hình sinh vật hại không đáng kể do cây lúa vụ mùa đã thu hoạch được 94,2% diện tích. – Cây...

Tin nổi bật

TTKN: Triển khai Bộ pháp điển trên Trang thông tin điện tử

Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên trừ Hiến...

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 10/4/2024 – 16/4/2024  

        I. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ     1. Cây lúa     – Vụ Đông xuân 2023 – 2024: Diện tích lúa đã thu hoạch chiếm 99,8% diện tích gieo...

Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh: triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2024

    Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc cung cấp thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng và cộng đồng xã hội, giúp nhận diện thông tin...

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

     Trung tâm Khuyến nông có kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc phục vụ hoạt động thường xuyên của Trung tâm Khuyến nông. Để có cở sở triển khai các bước tiếp theo, Trung tâm Khuyến nông...

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội thảo Khuyến nông đô thị lần 1 năm 2024 tại Lâm Đồng

      Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo Khuyến nông đô thị lần 1 năm 2024 với chủ đề: “Ứng dụng chuyển đổi...

 Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu” tại tỉnh Lâm Đồng

     Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề “Liên kết chuỗi trong sản...