Thông tin MT & SV hại Archives -

Trang chủ » Tin tức » Thông tin MT & SV hại

Thông tin về yếu tố môi trường thủy sản, các cảnh báo và khuyến cáo tháng 11/2021

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 19/11/2021 a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè – Chỉ tiêu lý hóa + Chỉ số pH (7,1 – 7,26), NH4-N (0,12 – 0,29mg/l), DO (4,45...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 23/11/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 30/11/2021

      I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 13.802,5 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá,...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 16/11/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 23/11/2021

     I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 13.598,2 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau...

Thông báo: Về kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản (Ngày thu mẫu 05/11/2021)

I. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè (Phụ lục I). Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi tôm huyện Cần Giờ (Phụ lục II). Kết quả quan...

Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản (Ngày thu mẫu 20/10/2021)

I KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè (Phụ lục I). Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi tôm huyện Cần Giờ (Phụ lục II). Kết quả quan...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 02/11/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 09/11/2021

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 13.253,6 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 26/10/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 02/11/2021

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây lúa:Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 12.983,4 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau...

Thông tin môi trường nước nuôi thủy sản của Chi cục Thủy sản đợt 18 lấy mẫu ngày 20-10-2021

1. Các chỉ tiêu mẫu nước tại các khu vực tại TP. HCM sau: Cầu Sóc Vàm-Hiệp Phước: pH:6,90 độ mặn:5, độ kiềm:24,5, NH4-N: 0,36, DO: 4,46, độ trong:20. Bến đò Kinh Lộ-Hiệp Phước: pH:6,84, độ mặn:7, độ kiềm:25,0, NH4-N:<0,01,...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 19/10/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 26/10/2021

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 12.575,9 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ...

Thông tin môi trường nước nuôi thủy sản của Chi cục Thủy sản đợt 16 lấy mẫu ngày 06-10-2021

1. Các chỉ tiêu mẫu nước tại các khu vực tại TP HCM sau: – Cầu Sóc Vàm-Hiệp Phước: pH:7,10 độ mặn:4, độ kiềm:20,0, NH4-N: <0,01, DO: 4,53, độ trong:20. – Bến đò Kinh Lộ-Hiệp Phước: pH:7,04, độ mặn:6, độ...

Tin nổi bật

Thông tin về yếu tố môi trường thủy sản, các cảnh báo và khuyến cáo tháng 11/2021

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 19/11/2021 a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè – Chỉ tiêu lý hóa + Chỉ số pH (7,1 – 7,26), NH4-N (0,12 – 0,29mg/l), DO (4,45...

BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG SỐ 33, THÁNG 11 NĂM 2021

Mời quý vị đọc giả nhấn vào đường link để theo dõi FILE_20211124_151857_22.11.Ban tin KN và TT so 33.2021 FILE_20211124_151857_22.11.Ban tin KN và TT so 33.2021  

TP.HCM: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn  

          Nhằm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ chức hợp tác (sau đây gọi chung là hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN)) đăng ký tham gia các sàn...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 23/11/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 30/11/2021

      I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 13.802,5 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá,...

Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-CN-GVN về việc Công nhận quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 16/11/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 23/11/2021

     I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 13.598,2 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau...

BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG SỐ 32, THÁNG 11 NĂM 2021

Mời quý vị đọc giả nhấn vào đường link để theo dõi 15.11.Ban tin KN và TT so 32.2021

Thông báo: gia hạn (lần 2) mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua công cụ dụng cụ bán thanh lý năm 2021 tại Trung tâm Khuyến nông

Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua công cụ bán thanh lý năm 2021 đến văn phòng Trung tâm khảo sát và gửi chào giá mua...

Thông báo: Về kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản (Ngày thu mẫu 05/11/2021)

I. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè (Phụ lục I). Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi tôm huyện Cần Giờ (Phụ lục II). Kết quả quan...