Giới thiệu

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ: 70/12 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (028) 39313016, Fax (028) 39312018.

Email: info@khuyennongtphcm.vn  hoặc ttkn.snn@tphcm.gov.vn

Website: www. khuyennongtphcm.vn

 

 

 

Click vào để xem chi tiết thông tin giới thiệu:

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

4. BAN GIÁM ĐỐC CÁC TRẠM KHUYẾN NÔNG