Thông Báo Archives -

Trang chủ » Thông Báo

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 3 NĂM 2023

Trung tâm Khuyến nông thông báo các ông bà được công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023. Xem chi tiết nội dung thông tin File đính kèm bên dưới: 15. Công nhận KQ tuyển...

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2022 (vòng 2)

Xem chi tiết thông tin bên dưới: Danh sách thi sinh đủ ĐK tham dự tuyen dung dot 3 của Trung tâm Khuyến nông

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 3 NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

Thực hiện Công văn số 2647/SNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức (đợt 3) năm 2022; Căn...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 25/10/2022 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 01/11/2022

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 12.646,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (12.983,4 ha), trong đó diện tích rau công nghệ cao...

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

Trung tâm Khuyến nông thông báo các ông bà được công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022. Xem chi tiết nội dung thông tin File đính kèm bên dưới: 742 – TB ve cng...

TP.HCM: Tổ chức Hội thi Cá cảnh với 02 đối tượng Cá Dĩa và Cá La hán

        Nghề nuôi, kinh doanh và xuất khẩu cá cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được xem là nghề có tốc độ tăng trưởng mạnh và được Thành phố chọn là lĩnh vực quan trọng...

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 tại Trung tâm Khuyến nông (Đợt 2) năm 2022

        Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến nông thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 như sau. Xem chi tiết nội dung thông tin đính kèm bên...

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

        Trung tâm Khuyến nông thông báo các ông bà được công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022. Xem chi tiết nội dung thông tin File đính kèm bên dưới:  TB cong nhan...

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 (vòng 2). Xem chi tiết thông tin bên dưới: Thông báo tuyển viên chức đọt 2

Thể lệ Hội thi cá cảnh

        Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức; các nghệ nhân nuôi cá cảnh, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh các dòng cá cảnh trên địa bàn Thành Phố Hồ...

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...