Chính sách trung ương Archives -

Trang chủ » Chính sách » Chính sách trung ương

Bộ NN-PTNT ban hành văn bản hợp nhất về Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ

          Ngày 23/02/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT về nội dung hợp nhất Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quy định việc thẩm...

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa toàn quốc năm 2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa ban hành Quyết định số 470/QĐ-BNN-TT về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2023. Kế hoạch chia ra 07 vùng chuyển...

Bộ NN và PTNT ban hành: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

Xử lý chất thải chăn nuôi sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí cho việc tiêu hủy chất thải, mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường cộng...

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp đến năm 2030

Ngày 16/01/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 296/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển...

Bộ NN-PTNT: Triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Nhằm quán triệt các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) quan tâm, nghiêm túc thực hiện pháp luật về an toàn vệ...

Bộ NN-PTNT ban hành Nghị định mới về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành

Ngày 22/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT). Nội dung Nghị định có 06 Điều,...

Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ Môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 29/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án bảo vệ môi trưởng trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030, theo đó ngày 04/01/2023 Bộ Nông nghiệp và...

Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2023

Ngày 02/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN-PTNT năm 2022

        Ngày 20/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Quyết định số 4941/QĐ-BNN-PC về việc công bố  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một...

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề Nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Với mục tiêu hỗ trợ đào tạo, hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức,...

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...