Tin tức Archives -

Trang chủ » Tin tức

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...

TP.HCM triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2023

  Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) (viết tắt là HCM DTI), là để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 07/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.786,4 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 81,4 ha và rau muống nước là...

Hợp tác đẩy mạnh truyền thông khuyến nông trên địa bàn TP.HCM

Nhằm tăng cường hợp tác đẩy mạnh thông tin truyền thông về hoạt động khuyến nông, Tạp chí Khoa học phổ thông vừa qua đã có buổi làm việc cùng Trung tâm Khuyến nông TP.HCM (trực thuộc Sở Nông nghiệp...

Triển lãm và Hội thảo quốc tế về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam (HortEx Vietnam 2023) diễn ra tại TP.HCM

HortEx Vietnam là Triển lãm và Hội thảo quốc tế về công nghệ sản xuất và chế biến Rau, Hoa, Quả tại Việt Nam; đây là một trong những hoạt động trở thành điểm hẹn chuyên nghiệp, lớn nhất Đông...

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...