Chính sách Thành phố Archives -

Trang chủ » Chính sách » Chính sách Thành phố

Bộ NNPTNT ban hành Quyết định về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ...

Quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật

               Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông (NN-PTNT) đã ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật (Thông tư...

Phát động thi đua thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

          Với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư,… góp phần thực...

TP.HCM: triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến năm 2030, Ủy ban nhân dân Thành...

TP.HCM: tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm 2022 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI giai đoạn 2020 – 2025, Chiến lược phát triển kinh tế – xã...

Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh: ban hành kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp

Nhằm phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2711/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành...

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh: quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

       Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố đến năm 2030. Theo đó, Quyết định này...

Phóng sự – TP.Hồ Chí Minh tạo đột phá từ kinh tế nông thôn

Đường liên kết file: Phóng sự – TP. HCM tạo đột phá từ kinh tế nông thôn (vtvgo.vn)      

TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025

         Xác định công tác an toàn thực phẩm là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành; trong đó nông dân giữ vai trò đặc...

Ngành nông nghiệp TP.HCM đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2022

          Phát triển kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho...

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...