-

Phát triển nông nghiệp số sẽ giải quyết các vấn đề khó khăn của nông dân

28/06/2022

        Qua thực tiễn nghiên cứu các nhà khoa học cho rằng: Việc chuyển đổi số trong...

Bộ trưởng nông nghiệp và PTNT đưa ra giải pháp thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp

27/06/2022

        Theo các chuyên gia kinh tế, nội dung cốt lõi của tư duy sản xuất nông...

Tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kiên Giang

23/06/2022

      Với nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, chuyển giao cho nông dân những kỹ thuật tiên tiến...

Quyết định thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2025

23/06/2022

        Ngày 15/6/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Quyết định số...

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025

23/06/2022

         Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Ủy ban nhân dân...

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2022

15/06/2022

         Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND...