-

Thông tin về yếu tố môi trường thủy sản, các cảnh báo và khuyến cáo tháng 11/2021

26/11/2021

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 19/11/2021 a) Vùng nuôi tôm huyện...

BẢN TIN KHUYẾN NÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG SỐ 33, THÁNG 11 NĂM 2021

24/11/2021

Mời quý vị đọc giả nhấn vào đường link để theo dõi FILE_20211124_151857_22.11.Ban tin KN và TT so 33.2021 FILE_20211124_151857_22.11.Ban...

TP.HCM: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn  

24/11/2021

          Nhằm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ...

Nghị Quyết Ban hành quy định nôi dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

05/11/2021

Nghị Quyết Ban hành quy định nôi dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2021

11/10/2021

Ngày 07/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã ban hành Quyết định số 3963/QĐ-BNN-TT về Kế...