-

Khung lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/05/2021

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguy cơ xâm nhập mặn mùa...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 04/5/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 11/5/2021

05/05/2021

      I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm...

Bộ Tài Chính: Ban hành Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

07/05/2021

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2021/TT_BTC quy định mức thu, chế...

Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại

06/05/2021

Nhằm chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại, áp dụng khẩu phần thức ăn phù hợp...

Định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình Khuyến nông Lĩnh vực Thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/05/2021

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần...