-

Bộ NN-PTNT: Triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

29/01/2023

Nhằm quán triệt các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động trong ngành...

Bộ NN-PTNT ban hành Nghị định mới về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành

17/01/2023

Ngày 22/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ Môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

11/01/2023

Ngày 29/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án bảo vệ...