-

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2021

11/10/2021

Ngày 07/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã ban hành Quyết định số 3963/QĐ-BNN-TT về Kế...

Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt

31/08/2021

Nhằm chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt, sử dụng đàn bò cái giống lai (Sind,...