Ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2025

06/06/2024

          Năm 2025 là năm cuối, tăng tốc, bứt phá về đích thực hiện Kế hoạch...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Trung tại “Hội nghị sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững”

05/06/2024

 Theo đó, để giải quyết những vấn đề tồn tại và định hướng sản xuất, xuất khẩu sầu riêng bền...

“Nông nghiệp đô thị gắn với chuyển đổi số” là chủ đề tổ chức Hội chợ – Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, lần X – năm 2024

03/06/2024

      Hội chợ – Triển lãm giống, nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)...