-

Đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp

24/06/2021

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan...

Chi Cục Thủy TP.HCM: Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản ngày 14/6/2021

18/06/2021

Thực hiện theo Công văn số 413/CCTS-NTTS về việc cung cấp các thông tin,  dự báo tình hình và các...

Đinh mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông cho mô hình trồng rau ăn lá, rau ăn quả công nghệ cao

21/06/2021

         Trong những năm gần đây việc sản xuất rau công nghệ cao (CNC) trên cả nước...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện 9 chỉ tiêu cam kết công tác cải cách hành chính năm 2021

18/06/2021

Nhằm triển khai thực hiện đạt 9 chỉ tiêu công tác cải cách hành chính năm 2021; nâng cao vai trò,...