-

Quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật

24/02/2023

               Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông (NN-PTNT) đã...