-

Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò trước khi giết thịt

15/10/2020

Vỗ béo bò là cung cấp các điều kiện tối ưu về nuôi dưỡng, chăm sóc để bò khi giết...

UBND TP.HCM: ra Chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố

13/08/2020

Nhằm đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại Thành phố, ngày 03/8/2020 vừa...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

13/08/2020

Ngày 24/7/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT về...