-

Khuyến nông TP.HCM:  Tổ chức kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” năm 2020

21/09/2020

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật của Công chức, viên chức,...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 15/9/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 22/9/2020

17/09/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1. Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

17/09/2020

Hiện nay, Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) rất đa dạng và phong phú về mọi mặt trên tất cả...

UBND TP.HCM: ra Chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố

13/08/2020

Nhằm đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại Thành phố, ngày 03/8/2020 vừa...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

13/08/2020

Ngày 24/7/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT về...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030

29/06/2020

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy...