-

Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt

31/08/2021

Nhằm chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt, sử dụng đàn bò cái giống lai (Sind,...

Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông cho mô hình trồng mai

10/08/2021

Thời gian qua, nhờ có chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn Thành phố,...