-

Quy định về kiểm soát vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/01/2022

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động chăn nuôi, kiểm soát vệ sinh thú y,...

Đại Hội Chi Đoàn Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm Kỳ 2022-2024

14/01/2022

       Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Thành phố...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 11/01/2022 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 18/01/2022

12/01/2022

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1. Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay...

TTKN: Thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

14/01/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chính phủ đã xác định Cải cách hành chính là một...

Nghị Quyết Ban hành quy định nôi dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

05/11/2021

Nghị Quyết Ban hành quy định nôi dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2021

11/10/2021

Ngày 07/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã ban hành Quyết định số 3963/QĐ-BNN-TT về Kế...