-

TP.HCM: tổ chức diễn đàn kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

30/09/2022

Hiện nay, biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến nền sinh thái và nền nông nghiệp...

Rau thủy canh, ‘đắt xắt ra miếng’

29/09/2022

TP.HCM – Giá bán rau thủy canh dao động từ 22.000 – 25.000 đồng/kg, cao hơn so với rau truyền...

An toàn sinh học là cốt lõi phát triển bền vững ngành chăn nuôi

29/09/2022

Để phát triển ổn định, bền vững, ngành chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp để đảm an toàn...

TP.HCM: triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

22/09/2022

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về...

TP.HCM: tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm 2022 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021

22/09/2022

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội...

Chính phủ ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

22/09/2022

Với mục tiêu phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi...