Cẩm Nang kỹ thuật trồng lan Mokara và Denrobium

Hoa, cây kiểng là đối tượng cây trồng phù hợp với sự phát triển của nông nghiệp đô thị, giá trị thu được trên hécta canh tác gấp hàng chục lần so với trồng lúa nên hoa, cây kiểng, nhất là hoa lan được người dân quan tâm phát triển, là đối tượng chính trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của thành phố (với 50ha ở năm 2005 diện tích hoa lan tăng gấp 6 lần (320ha) năm 2016) với 2 chủng loại chính là MokaraDenrobium. Địa bàn sản xuất tập trung tại các quận huyện như: Củ Chi, Bình Chánh, Quận 12, Hóc Môn. Hiện tại Thành phố có 12 đơn vị Trường, Viện có phòng cấy mô. TP. Hồ Chí Minh là một thị trường tiêu thụ hoa cây kiểng rất lớn trong khi việc sản xuất hoa cây kiểng tại thành phố chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Để thúc đẩy phát triển ngành hoa, cây kiểng, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh có Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/5/2012 về  đẩy mạnh hoạt động và phát triển tổ chức Hội Sinh vật cảnh, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đề án sinh vật cảnh đến năm 2020; Thành phố ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020; phấn đấu đến năm 2020 đạt 2.250ha hoa, cây kiểng, trong đó diện tích lan đạt 400ha; Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 về Phát triển cây con chủ lực, xây dựng mô hình về cây trồng vật nuôi phù hợp với định hướng quy hoạch sử dụng đất, các giải pháp về giống cây, giống con, ứng dụng khoa học công nghệ cao, các kênh phân phối tiêu thụ, chính sách hỗ trợ và phát triển kinh tế tập thể…, trong đó có hoa, cây kiểng.

Để tiếp tục tư vấn, hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận kiến thức cần thiết cho việc phát triển mở rộng diện tích hoa lan, cây kiểng góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất hoa, cây kiểng của thành phố, đáp ứng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu; Trung tâm Khuyến nông biên soạn cẩm nang “Trồng hoa lan theo hướng công nghệ cao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” trên cơ sở cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh các lần phát hành trước đây.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn, nông hộ sản xuất, … để Cẩm nang Trồng hoa lan theo hướng công nghệ cao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện hơn.

Xem chi tiết tại đây: CAM NANG TRONG HOA LAN

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG