Hoạt động Đoàn thể Archives -

Trang chủ » Hoạt động Đoàn thể

Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh một năm khởi sắc

Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều điểm nhấn khởi sắc trong các hoạt động xây dựng nền nông nghiệp đô thị so với năm 2021. Đó là khẳng định của ông Đinh...

Đại Hội Chi Đoàn Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm Kỳ 2022-2024

       Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Thành phố tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2024...

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): tổ chức bình chọn và tuyên dương danh hiệu “Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” lần XIV năm 2021

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Thành phố trong phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành...

Hoạt động về nguồn, sinh hoạt chủ điểm của Chi Đoàn Trung tâm Khuyến nông năm 2020

Được sự chấp thuận của Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông trên cơ sở Kế hoạch số 02/ĐTN-TTKN ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Khuyến Nông về việc Kế...

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...