Cẩm nang dành cho người nuôi tôm càng xanh

LỜI NÓI ĐẦU

Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) là một trong những loài thủy sản có giá trị kinh tế quan trọng trong nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sông ngòi, kênh rạch, ao, vườn, ruộng được xem là vùng có tiềm năng rất lớn cho nghề nuôi tôm càng xanh. Nghề nuôi tôm hiện nay phổ biến với nhiều hình thức như nuôi kết hợp trên ruộng lúa, nuôi trong mương vườn, nuôi ao và nuôi đăng quầng. Năng suất thường đạt 100 – 300 kg/ha đối với nuôi ruộng, 500 – 1.200 kg/ha đối với nuôi ao và 1,2 – 5 tấn/ha/vụ đối với nuôi trong đăng quầng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đối với nghề nuôi tôm càng xanh hiện nay là yếu tố con giống và kỹ thuật nuôi. Đối với con giống, hiện đã sản xuất nhân tạo thành công con giống tôm càng xanh, mở ra hướng chủ động cho các vùng nuôi; trong tương lai gần việc nghiên cứu quy trình sản xuất ra con giống rặt đực đi vào ổn định là triển vọng rất lớn để phát triển nghề nuôi tôm càng xanh. Về loại hình và phương thức nuôi, người dân vẫn quen nuôi tôm càng xanh dưới dạng quảng canh cải tiến, mặt khác kỹ thuật nuôi không đồng bộ với mô hình áp dụng, nên hiệu quả thường không cao. Vì vậy, tài liệu “Cẩm nang dành cho người nuôi tôm càng xanh” được biên soạn hỗ trợ người nuôi tôm ứng dụng trực tiếp những kỹ thuật mới vào mô hình nuôi, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong quá trình biên soạn phục vụ cho đối tượng là nông dân, nên chúng tôi đã cố gắng tinh gọn nội dung, chắc chắn không tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp, quý bạn đọc và bà con nông dân để nội dung tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.