Thông tin Thị trường NN Archives -

Trang chủ » Thông tin Thị trường NN

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (13/02/2023) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 6.000 – Rau muống hạt Kg 7.000 – Cải xanh Kg 15.000 – Bầu Kg 6.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (06/02/2023) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 6.000 – Rau muống hạt Kg 7.000 – Cải xanh Kg 15.000 – Bầu Kg 7.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (30/01/2023) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 6.000 – Rau muống hạt Kg 7.000 – Cải xanh Kg 10.000 – Bầu Kg 10.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (16/01/2023) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 7.000 – Rau muống hạt Kg 8.000 – Cải xanh Kg 8.000 – Bầu Kg 7.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (09/01/2023) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 10.000 – Rau muống hạt Kg 12.000 – Cải xanh Kg 10.000 – Bầu Kg 7.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (02/01/2022) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 10.000 – Rau muống hạt Kg 12.000 – Cải xanh Kg 15.000 – Bầu Kg 8.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (19/12/2022)

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (19/12/2022) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 10.000 – Rau muống hạt Kg 12.000 – Cải xanh Kg 15.000 – Bầu Kg 10.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (12/12/2022)

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (12/12/2022) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 8.000 – Rau muống hạt Kg 9.000 – Cải xanh Kg 25.000 – Bầu Kg 13.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (28/11/2022)

CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (28/11/2022) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 8.000 – Rau muống hạt Kg 9.000 – Cải xanh Kg 25.000 – Bầu Kg 8.000 –...

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (21/11/2022)

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (21/11/2022) Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) – Rau muống nước Kg 8.000 – Rau muống hạt Kg 9.000 –...

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...