TTTT Archives -

Trang chủ » Tin tức » TTTT

TTKN TP.HCM: Thực hiện phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân Thành phố tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội...

Khung lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 – 2021 sẽ tiếp tục xuất hiện sớm và gay gắt có thể tương đương như năm...

UBND TP.HCM ra công văn khẩn về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm duy trì vững thành quả thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam và Công điện số 541/CĐ-TTg...

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số 10

Bản tin Khuyến nông và Thị trường (TTTT 10)

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số 09

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số 09 (xem chi tiết TTTT09)

Bản tin thông tin Khuyến nông và Thị trường số 7

Bản tin Khuyến nông và Thị trường số 07 (xem chi tiết TTTT07)

Bản tin Thông tin Khuyến nông và thị trường số 06

Bản tin Thông tin Khuyến nông và thị trường số 06 (TTTT06)

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số 05 (Xem TTTT05)

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường

Bản tin thông tin Khuyến nông và Thị trường số 04 (xem TTTT04)

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số (TTTT02)

Tin nổi bật

TTKN TP.HCM: Thực hiện phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân Thành phố tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội...

Bộ Tài Chính: Ban hành Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2021/TT_BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. Thông tư này quy định mức thu, chế...

Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại

Nhằm chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại, áp dụng khẩu phần thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bê, bò thịt lai giúp tăng trọng bình quân của bò từ sơ...

Khung lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 – 2021 sẽ tiếp tục xuất hiện sớm và gay gắt có thể tương đương như năm...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 04/5/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 11/5/2021

      I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 4.917,2 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá,...

Định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình Khuyến nông Lĩnh vực Thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X1 (2020 – 2025), với nhiệm vụ tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả,...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 27/4/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 04/5/2021

      I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 4.598,6 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá,...

Hội đồng Nhân dân Thành phố:  Kéo dài thời gian thực hiện Nghị Quyết số 10/2017/NQ-HĐND về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 -2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐND mới được ban hành

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị Quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12...

UBND TP.HCM ra công văn khẩn về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm duy trì vững thành quả thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam và Công điện số 541/CĐ-TTg...