Thông tin MT & SV hại Archives - Page 9 of 10 -

Trang chủ » Tin tức » Thông tin MT & SV hại

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 09/6/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 16/6/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 6.820,8 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả,...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 02/6/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 09/6/2020

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 6.522,9 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả, dưa lưới)...

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 6 và dự báo tháng 7 năm 2020

I.TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau trong tháng là 1.272 ha, năng suất ước đạt 28,5 tấn/ha. Trong đó, diện tích gieo trồng chủ yếu tại huyện Củ Chi 636,8 ha, huyện Bình...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 19/5/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 26/5/2020

I.TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 5.742,4 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả, dưa lưới)...

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN, CÁC CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO THÁNG 5/2020

1.Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận ngày 07/5/2020 (phụ lục-cung cấp ttqt cho ttkn đợt 8 ngày thu mẫu 07-5-20) 2.Cảnh báo và khuyến nghị: a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè + Chỉ số...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 12/5/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 19/5/2020

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 5.454,2 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả, dưa lưới)...

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 5 và dự báo tháng 6 năm 2020

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau trong tháng là 1.443 ha, năng suất ước đạt 28,5 tấn/ha. Trong đó, diện tích gieo trồng chủ yếu tại huyện Củ Chi 851 ha, huyện Bình...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 05/5/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 12/5/2020

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 5.210,9 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả, dưa lưới)...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/4/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 05/5/2020  

1. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 4.968,7 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả, dưa...

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN, CÁC CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO THÁNG 4/2020

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 07/4/2020 (xem chi tiết Thông tin canh bao thuy san dot 6 ngay 7-4-20) 2. Cảnh báo và khuyến nghị a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà...

Tin nổi bật

Quy định về kiểm soát vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động chăn nuôi, kiểm soát vệ sinh thú y, vận chuyển, kinh doanh động vật đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ...

TTKN: Thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chính phủ đã xác định Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công...

Đại Hội Chi Đoàn Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm Kỳ 2022-2024

       Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Thành phố tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2024...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 11/01/2022 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 18/01/2022

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1. Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 801,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (916,8 ha), trong đó diện tích rau công nghệ...

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số 01/2022

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số 01/2022 (xem chi tiết – TTTT01)

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Thông tư Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 về Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của...

Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp năm 2022

“Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng đến mục tiêu “nông dân sản xuất nông sản chất lượng, chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất””...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Nhằm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản; cùng...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 04/01/2022 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 11/01/2022

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1. Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay diện tích là 647,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (669,2 ha), trong đó diện tích rau...