THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN, CÁC CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO THÁNG 02/2021

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 27/01/2021 (XEM PHỤ LỤC )

2. Cảnh báo và khuyến nghị
a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè
– Chỉ số pH (7,28-7,48), độ mặn (9-16‰), NH4-N (<0,01mg/l), DO (4,45-4,57mg/l), COD (4,64-6,40mg/l), độ trong, nhiệt độ nằm trong giới hạn cho phép.
– Độ kiềm tại khu vực Cầu Sóc Vàm và Bến Đò Kinh Lộ xã Hiệp Phước nằm trong giới hạn cho phép (70,0-73,5mg CaCO3/l), trừ khu vực Rạch Tôm xã Nhơn Đức thấp hơn giới hạn cho phép (55,0mg CaCO3/l).
– Chỉ số TSS vượt giới hạn cho phép (150-187mg/l).
– Chỉ tiêu vi sinh: Đa số các khu vực có sự hiện diện của Vibrio spp với mật độ thấp (0,025-0,06x103CFU/ml).
b) Vùng nuôi tôm huyện Cần Giờ
– Chỉ số pH (7,06-7,35), độ mặn (11-25‰), độ kiềm (61,0-89,5mg CaCO3/l), NH4-N (<0,01mg/l), DO (4,45-4,58mg/l), nhiệt độ, độ trong tại các khu vực nằm trong giới hạn cho phép.
– Chất rắn lơ lửng TSS tại các khu vực đều vượt giới hạn cho phép (130-223mg/l).
– Chỉ tiêu vi sinh: Đa số các khu vực đều có sự hiện diện của Vibrio spp với mật độ thấp (<10-0,585x103CFU/ml).

– Khuyến cáo:
+ Hiện nay biên độ nhiệt giữa ngày và đêm cao, dễ dẫn đến phát sinh dịch bệnh, cần đảm bảo mực nước trong ao cao nhằm ổn định nhiệt độ. Chi cục khuyến cáo bà con cần quản lý chất lượng môi trường nước nuôi tốt, chú ý đề phòng sốc do môi trường, chủ động phòng và trị bệnh cho động vật thủy sản.
+ Chất lượng nước chưa phù hợp cho việc lấy nước trực tiếp vào ao nuôi, cần phải qua ao lắng để xử lý nhằm đảm bảo chất lượng nước phù hợp nhất khi đưa vào ao nuôi. Chú ý nhất là các khu vực có độ mặn và độ kiềm thấp, cần sử dụng hợp chất có chứa NaCl, Canxi, alkaline để ổn định độ mặn, độ kiềm.
+ Vệ sinh trang trại, lao động trong trại nuôi, cần hạn chế đi lại giữa các trại, bao lưới khu vực ao nuôi nhằm hạn chế sự xâm nhập của các ký chủ trung gian mang mầm bệnh (như cua, còng, tép)… Chú ý không sử dụng các sản phẩm có chứa hoạt chất là gốc thuốc trừ sâu như Cypermethrin… để diệt giáp xác.
c) Vùng nuôi nghêu huyện Cần Giờ
– Khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên thả giống nghêu không rõ nguồn gốc.
– Nên thả nuôi mật độ từ 180-200 con/m2; cỡ giống nuôi từ 400-600 con/kg.
– Đối với nghêu đạt cỡ thu hoạch thì khẩn trương thu hoạch tránh thiệt hại xảy ra.
– Đối với nghêu chưa đạt cỡ thu hoạch thì chủ động san thưa không để mật độ nuôi quá dày.
– Có hiện tượng nghêu chết, tấp vào bờ, nhanh chóng thu gom xác nghêu trên bãi để tránh lây lan sang các cá thể nghêu còn sống. Trong trường hợp nghêu chết bị vùi dưới bãi, có biện pháp thu gom hợp lý, tránh làm ảnh hưởng môi trường sống của nghêu.
– Chú ý vệ sinh bãi nuôi nghêu sau khi thu hoạch (cào, xới, hoặc bơm rửa, sát trùng bãi nuôi…).
Ld) Vùng nuôi thủy sản huyện Bình Chánh
Hiện nay biên độ nhiệt giữa ngày và đêm cao, dễ dẫn đến phát sinh dịch bệnh, cần đảm bảo mực nước trong ao cao nhằm ổn định nhiệt độ ao. Nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ và nhiễm khuẩn, đề nghị bà con không nên cấp trực tiếp nước vào ao nuôi, cần phải qua ao lắng để xử lý làm giảm ô nhiễm hữu cơ, ổn định chỉ số COD và diệt vi khuẩn bằng các loại hoá chất sát khuẩn được phép sử dụng như BKC, Iodine…

CHI CỤC THỦY SẢN