Ủy ban nhân dân TP.HCM: Thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè

Thực hiên Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, gắn mục tiêu đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp với nhu cầu xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp của người sử dụng đất nhằm sử dụng đất có hiệu quả, Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành công văn số 3680/UBND-ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn việc thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và phi nông nghiệp khác tại các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè.

Theo đó, Nhóm công trình 1 gồm các hạng mục, công trình chủ đầu tư được tự thực hiện trên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp như hạng mục lắp dựng bảng các cấu kiện lắp ghép (dễ tháo dỡ) để phủ màng, lưới tạo môi trường thích hợp cho cây trồng, vật nuôi, trong phạm vi ranh đất có quyền sử dụng hợp pháp mà không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; Các công trình như chòi canh, nhà giữ vườn không nhằm mục đích để ở, được lắp dựng bằng vật liệu thân thiện môi trường như: cây gỗ, tranh, tre, nứa, lá, với diện tích không quá 15m2. Khi thực hiện chủ đầu tư phải thông báo đến UBND xã bằng văn bản và thực hiện đúng theo nội dung thông báo và phải chịu trách nhiệm đối với việc lắp dựng các hạng mục, công trình của mình. UBND xã tiếp nhận thông báo để phối hợp kiểm tra, quản lý.

Nhóm 2,  Các công trình xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp có quy mô cấp IV (1 tầng, diện tích xây dựng dưới 1.000m2, chiều cao công trình dưới 6m) phải được UBND huyện thỏa thuận quy mô phù hợp với phương án sản xuất nông nghiệp để chủ đầu tư thực hiện. Chủ đầu tư đề xuất vị trí, diện tích thích hợp trong sơ đồ tổng mặt bằng khu đất kèm phương án sản xuất nông nghiệp (mật độ xây dựng không quá 5%). Khi có nhu cầu thay đổi công năng sử dụng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ đầu tư/người sử dụng đất phải có văn bản thông báo đến UBND cấp huyện để được xem xét có ý kiến chấp thuận hay không bằng văn bản.

Chủ tịch UBND các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBD TP về những nội dung thỏa thuận và quản lý xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thí điểm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thực hiện thí điểm, từ đó xuất hiện các công trình không đúng với tinh thần thí điểm, không đúng quy định pháp luật.  

Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm.

Trúc Minh