Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): Phê duyệt Chương trình giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2021 – 2025

          Nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ lây lan dịch bệnh động vật, phát hiện sớm, xử lý kịp thời mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm,

Hình minh họa

tránh lây lan, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Quyết định 1304/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 về phê duyệt Chương trình giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025;

          Mục tiêu cụ thể là trên 85% cơ sở chăn nuôi được giám sát và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Lở mồm long móng, Dịch tả heo châu Phi, Cúm gia cầm, bệnh Dại làm cơ sở xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Duy trì TP.HCM là vùng an toàn đối với bệnh Lao và Sẩy thai truyền nhiễm trên trâu, bò; vùng an toàn bệnh Dại trên chó, mèo; các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đã được Cục Thú y công nhận trong giai đoạn 2016 – 2020. Phấn đấu xây dựng vùng an toàn đối với một số dịch bệnh khác như: năm 2021, xây dựng TP.HCM được Cục Thú y công nhận là vùng an toàn đối với bệnh Cúm gia cầm, Niu – cát – xơn và 07 xã an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng (02 xã tại huyện Hóc Môn và 05 xã tại huyện Củ Chi); Đến năm 2022, huyện Hóc Môn và 10 xã tại huyện Củ Chi được Cục Thú y công nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng; Đến năm 2023, huyện Củ Chi được Cục Thú y công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng. Xây dựng tiêu chí đánh giá đối với an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE); Đến năm 2025, TP.HCM được Cục Thú y công nhận là vùng an toàn đối với bệnh Lở mồm long móng và phấn đấu 25% trang trại chăn nuôi quy mô lớn, có sản xuất giống được công nhận an toàn dịch theo tiêu chuẩn của OIE.

          Để thực hiện Chương trình giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đạt hiệu quả, các giải pháp đề ra như về thông tin tuyên truyền: tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân liên quan về các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y; quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tham gia giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Nâng cao nhận thức của người dân, người chăn nuôi trong việc khai báo kiểm dịch đối với xuất bán, nhập đàn gia súc, gia cầm nuôi, nhất là việc nhập con giống phải có nguồn gốc, được tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm động vật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăn nuôi an toàn sinh học và quy trình VietGAHP, vệ sinh môi trường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh, giết mổ động vật và sản phẩm động vật về quy định kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, để hạn chế việc xâm nhập, phát tán mầm bệnh từ bên ngoài vào Thành phố; Tập trung tuyên truyền cho hộ, cơ sở chăn nuôi sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi về quản lý, sản xuất giống an toàn theo quy định của Luật Chăn nuôi, góp phần cung cấp con giống “sạch bệnh”; Thường xuyên cập nhật danh sách các cơ sở an toàn dịch bệnh được công bố công khai trên các trang điện tử của cơ quan thú y.

          Về quản lý tình hình chăn nuôi: Cơ sở chăn nuôi có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát đàn vật nuôi; kiểm tra, giám sát chặc chẽ tình hình chăn nuôi, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại hộ chăn nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, các vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Vận động người chăn nuôi tham gia các Tổ hợp tác, Hợp tác xã chăn nuôi an toàn, từng bước truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Triển khai, thực hiện việc chăn nuôi theo hướng tập trung, phù hợp với mật độ chăn nuôi; đảm bảo các quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng và điều kiện chăn nuôi chuồng trại, về điều kiện chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học; Hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại; Xây dựng bản đồ số hóa quản lý tình hình chăn nuôi và dịch bệnh động vật. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thống kê quản lý đàn gia súc, tình hình tiêm phòng, dịch tễ.

          Ngoài ra, còn có giải pháp về Tiêm phòng vắc – xin cho đàn gia súc, gia cầm và giám sát dịch bệnh; Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; Quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật; Đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư nâng cấp trang thiết bị trong chuẩn đoán bệnh động vật; Biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch và các giải pháp về chính sách.

Trúc Minh