Trung tâm Khuyến nông TP.HCM: Tham gia Hội thi Cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo”

Nhằm Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021), Kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021); Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM),… Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi Cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” đến toàn thể công chức, viên chức Trung tâm.

Hình ảnh minh họa

Mục đích của Hội thi nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào TP.HCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của hệ thống chính trị có trách nhiệm với nhân dân, chăm lo, phục vụ nhân dân; tuyên truyền hình ảnh người công chức, viên chức tham mưu tốt, dân vận khéo, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ để thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn, hướng đến xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng thời, thông qua Hội thi sẽ giới thiệu, nhân rộng những điển hình công chức, viên chức có cách làm hay, những mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Đối tượng tham gia dự thi là viên chức các phòng, trạm trực thuộc Trung tâm và được chia thành 02 bảng dự thi. Bảng A có Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tham gia dự thi. Bảng B thí sinh dự thi là tất cả các viên chức đang công tác tại Trung tâm.

Về nội dung thi, gồm 02 phần kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

Với Kiến thức chung sẽ là những kiến thức tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI; bài báo Dân vận (được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 15/10/1949 dưới bút danh X.Y.Z đăng trên Báo Sự thật, số 120); xây dựng văn hóa công sở; nội dung thực hiện “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025; lịch sử hình thành và phát triển qua 45 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021).

Với Kiến thức chuyên ngành gồm: Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, ở phần Kiến thức chuyên ngành sẽ có thêm 04 chương trình phát triển TP.HCM được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 – 2025); Chương trình Cải cách hành chính của TP.HCM (giai đoạn 2016 – 2020); Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM về phê duyệt Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn đến 2025”; Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, hình thức thi sẽ diễn ra trong 03 vòng:

Thứ nhất, là vòng thi khởi động cấp cơ sở, có tên gọi là Phần thi “Vững kiến thức” từ ngày 02/6/2021 đến 02/7/2021.

Thứ hai, là vòng tăng tốc cấp cơ sở, gồm 02 phần thi “Làm dân tin” và Phần thi “Trách nhiệm cao – Thạo kỹ năng” từ ngày 02/7/2021 đến 02/8/2021.

Thứ ba là vòng thi về đích cấp cụm từ ngày 02/9/2021 đến 01/10/2021.

Ban Tổ chức Hội thi tại Trung tâm Khuyến nông sẽ chọn thí sinh có điểm cao về bài viết và sản phẩm xuất sắc, gửi đề cử với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn tham gia Liên hoan cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” cấp Cụm.

278 kh tham gia hoi thi can bo tham muu tot, dan van kheo.signed

M.H