Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 06/4/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 13/4/2021

     I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG

  1. Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 3.821 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả, dưa lưới) là 1.198,4 ha. Diện tích gieo trồng rau muống hạt là 87,4 ha và rau muống nước là 1.065,4 ha.
  2. Cây lúa:

Cây lúa vụ Đông xuân 2020-2021 đã xuống giống 4.886 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.867 ha, Hóc Môn 964 ha, Bình Tân 55 ha. Cây lúa hiện nay tập trung giai đoạn trổ 65 ha, 328 ha đang chín và 4.493 ha đang thu hoạch.

Cây lúa vụ Hè thu 2021 đã xuống giống 336 ha, trong đó huyện Củ Chi 291 ha, Bình Tân 45 ha. Cây lúa hiện nay tập trung giai đoạn mạ 336 ha.

  1. Hoa lan, cây kiểng: Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố là 2.359 ha.Trong đó, diện tích hoa mai: 616 ha, hoa lan: 375 ha, hoa nền: 834 ha và kiểng – bonsai: 570 ha.
  2. Cây trồng khác: Diện tích cây công nghiệp 1.092,3 ha; cây ăn trái: 2.875,7 ha

     II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI

     2.1 Trên lúa vụ Đông xuân 2020-2021: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 28 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (26 ha). Các sinh vật hại trên lúa hiện nay chủ yếu gồm có: rầy nâu, bọ xít hôi, OBV, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn. Các sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ.

     2.2 Trên cây rau: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau trong tuần qua là 440,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (324,9 ha), trong đó diện tích phòng trừ là 231,9 lượt ha chiếm 52,7 % diện tích nhiễm sinh vật hại. Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, rầy xám, bệnh rỉ trắng và ốc bươu vàng. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

     2.3 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

     Tổng diện tích trồng khoai mì bị nhiễm bệnh khảm lá là 16 ha, chiếm 7,4 % diện tích gieo trồng (215 ha). Bệnh gây hại chủ yếu ở mức độ nhẹ dưới 30 % và gây hại chủ yếu trên các giống khoai mì KM505 (16 ha).

     Tổng diện tích bị sâu đục thân (Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 8 ha, chiếm 4,4 % tổng diện tích gieo trồng (178,9 ha).

     Tổng diện tích bị bọ dừa gây hại trên cây dừa là 4,8 ha chiếm 0,8 % diện tích gieo trồng (622,9 ha).Chưa ghi nhận diện tích bị sâu đầu đen gây hại trên dừa.

      Chưa ghi nhận diện tích bị sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp.

     III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

  1. Trên cây lúa

     – Dự kiến trong tuần tới rầy nâu sẽ phổ biến ở giai đoạn mới nở. Do vậy cần thường xuyên theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và mật số rầy vào đèn để chủ động trong công tác phòng trừ rầy nâu trên lúa vụ Đông xuân 2020-2021 và vụ Hè thu sớm 2021.

     – Trong tuần tới sâu cuốn lá sẽ phổ biến ở giai đoạn tuổi 5- trưởng thành. Do vậy cần phải thường xuyên theo dõi tình hình gây hại và bướm trưởng thành vào đèn của sâu cuốn lá để có biện pháp phòng trị kịp thời khi mật số sâu hại cao.

     – Sâu năn (muỗi hành) thường xuất hiện và gây hại cục bộ trên các trà lúa ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đòng (trên các trà lúa gieo sạ từ giữa tháng 12/2020). Cần theo dõi để sớm phát hiện và phòng trừ kịp thời.

     – Bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát triển ở giai đọan lúa đẻ nhánh đến làm đòng-trổ trong điều kiện ẩm độ cao như hiện nay. Có thể tiến hành phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt trên những ruộng trồng giống nhiễm hoặc đã bị bệnh đạo ôn ở giai đoạn trước trổ, phun lần một khi lúa trổ lác đác và lần 2 khi lúa trổ đều.

     – Chú ý bọ trĩ, ốc bươu vàng trên lúa giai đoạn mạ; chuột giai đoạn đòng trổ.

  1. Trên cây rau

     – Trên nhóm rau ăn lá cần chú ý các loài sâu hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy mềm. Ngoài ra cần chú ý phòng trị một số bệnh như chết rạp cây con, thối nhũn, thán thư, sương mai, đốm nâu, gỉ trắng trên cây rau muống.

    – Trên nhóm rau ăn quả lưu ý các sinh vật hại phổ biến như bọ dưa, bọ trĩ, rầy mềm, bọ phấn, dòi đục lá, bệnh thán thư, thối thân, đốm lá.

  1. Cây hoa kiểng

     – Hoa lan: bệnh thán thư, thối thân, vàng lá, đốm lá và một số côn trùng gây hại như nhện đỏ, muỗi đục nụ, ốc sên.

    – Hoa mai: sâu ăn lá, rầy xanh, bọ trĩ, bệnh nấm hồng.

  1. Các loại cây trồng khác

     – Cây khoai mì: bệnh khảm lá, rệp sáp bột hồng.

     – Cây bắp: sâu keo mùa thu, sâu đục thân.

     – Cây dừa: bọ cánh cứng, bọ vòi voi.

     – Cây xoài: sâu đục thân cành, bệnh thán thư.

     – Cây có múi: bệnh vàng lá gân xanh (vàng lá greening), sâu đục trái bưởi./.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật