Tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn 4 tháng đầu năm 2021

Mô hình trồng Dưa lưới trong nhà màng tại TP.HCM

Năm 2020, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Hồ Chí Minh (TP.HCM) chỉ tăng 2,06%, giá trị sản xuất chỉ tăng 2,07% so cùng kỳ. Do đó, trong năm 2021 để thực hiện chỉ đạo chung của Thành phố, vừa thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực trong đó có ngành nông nghiệp. Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nhằm thu hút, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, đóng góp hỗ trợ cho nông thôn Thành phố.

      Mục tiêu của ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Năm 2021, toàn ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ với chủ đề: tăng cường cải cách thủ tục, rà soát chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 3 tháng đầu năm 2021, toàn ngành tập trung hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030. Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực: rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), tôm nước lợ, cá cảnh (sản phẩm tiềm năng).

       Kết quả trong 4 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp ước tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2021; trong đó, trồng trọt tăng 2,4% so cùng kỳ, chăn nuôi tăng 1,1% so cùng kỳ, thủy sản tăng 1% so cùng kỳ.

       Về trồng trọt: Diện tích gieo trồng rau 6.451 ha, tăng 10% so cùng kỳ. Sản lượng đạt 173.805 tấn, tăng 10,9% so cùng kỳ. Diện tích hoa, cây kiểng 2.000 ha (xấp xỉ cùng kỳ), trong đó: mai 680 ha (xấp xỉ cùng kỳ), lan 380 ha (tăng 1,3% so cùng kỳ), hoa nền 350 ha (giảm 3% so cùng kỳ), kiểng – bonsai 590 ha (tăng 1,7% so với cùng kỳ

      Về Chăn nuôi: Tổng đàn bò 100.407 con (giảm 6,8% so cùng kỳ), trong đó: đàn bò sữa 51.784 con (giảm 9,5% so cùng kỳ), riêng cái vắt sữa 30.410 con (giảm 7,3% so cùng kỳ) và đàn bò thịt 48.440 con (giảm 4,2% so cùng kỳ). Tổng đàn heo 148.367 con (xấp xỉ cùng kỳ), trong đó: nái sinh sản 19.045 con (tăng 2,4% so cùng kỳ). Nuôi chim yến lấy tổ đạt 4,1 tấn (tăng 9,6% so cùng kỳ).

       Về Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 17.713 tấn (tăng 0,8% so cùng kỳ), trong đó, sản lượng nuôi 10.113 tấn (giảm 1,1% so cùng kỳ) và sản lượng khai thác 7.600 tấn (tăng 3,5% so cùng kỳ). Sản lượng cá cảnh ước đạt 54,8 triệu con (giảm 17,3% so cùng kỳ), sản lượng xuất khẩu đạt 5,88 triệu con (giảm 1% so cùng kỳ) và kim ngạch xuất khẩu đạt 6,85 triệu USD (giảm 0,4% so cùng kỳ). Tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành thủy sản (01/4/1959 – 01/4/2021), tiến hành thả 30.000 con cá giống (cá mú và cá chẽm) tại huyện Cần Giờ, nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái.

       Về tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp: Từ đầu năm đến nay, có 36 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thành lập mới. Lũy tiến từ 2016 đến nay, có 991 doanh nghiệp nông nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay là 1.951 doanh nghiệp.

       Trước những kết quả đạt được, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đã đề ra Chương trình công tác tháng 5/2021 với những chương trình cụ thể: Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉ đạo, điều hành và chương trình công tác năm 2021 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 và Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021; xây dựng kế hoạch thực hiện khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao; Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố; rà soát, trình Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố thành “Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGAP các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực: rau, hoa cây kiểng, bò sữa, heo, tôm nước lợ, cá cảnh (sản phẩm tiềm năng), phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thành phố; tiếp tục thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; công tác phòng, chống triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn và cháy rừng. Tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2021); thực hiện Chương trình chuyển đổi số và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc đề án xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, với chủ đề “Tăng cường cải cách thủ tục, rà soát chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

M.H