Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông

Thực hiện Công văn số 2354/SNN-TCCB ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Khuyến nông năm 2020 đợt 2 của Trung tâm Khuyến nông.

Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Trung tâm như sau:

Xem chi tiết thông báo (564-tb tuyen dung vien chuc dot 2 – nam 2020 cua ttkn.signed)

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển (phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-moi-nhat nđ115)