Thành phố Hồ Chí Minh: Khai giảng lớp bồi dưỡng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022

        Nhằm bồi dưỡng kiến thức về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang tham mưu, công tác trong các lĩnh vực liên quan đến chỉ số PAPI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong lĩnh vực liên quan có kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của Thành phố. Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố phối hợp với học viện Cán bộ Thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng Chỉ số PAPI.

        Tại buổi Lễ khai giảng, Tiến sĩ Lê Bí Bo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ – Học viện Cán bộ Thành phố đã thông qua Quyết định số 384/QĐ-HVCB ngày 26 tháng 5 năm 2022 về việc quyết định và phân công cán bộ quản lý lớp bồi dưỡng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); bện cạnh có sự tham dự của Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ phát biểu khai giảng Khóa học, theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phổ, năm 2022, Sở Nội vụ tổ chức 9 lớp bồi dưỡng Chỉ số PAPI, mỗi lớp học trong thời gian 02 ngày, với 03 chuyên đề, cụ thể với chuyên đề Tổng quan về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ cơ sở gắn với việc xác định Chỉ số PAPI do Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhứt, Giảng viên cao cấp Học viện Cán bộ thực hiện; Chuyên đề “Việc cung cấp thông tin; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với việc xác định Chỉ số PAPI do Tiến sĩ Trần Thế Lưu, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy thực hiện.

        Tại buổi học, các học viên được cung cấp các kiến thức chi tiết về 6 nội dung của Chỉ số PAPI: Tham gia của người dân ở cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công; các nội dung về công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ cơ sở gắn với việc xác định chỉ số PAPI, kỹ năng cần thiết của công tác dân vận chính quyền, một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, …

        Việc bồi dưỡng kiến thức về chỉ số PAPI sẽ góp phần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách các nội dung liên quan đến lĩnh vực của Chỉ số PAPI áp dụng thực tế trong quá trình công tác được hiệu quả hơn.

B.Nhật