Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 vào dịp cả nước chuẩn bị chào đón các ngày Lễ lớn trong năm

       Trước tình hình dịch, bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tuy Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói

Hình ảnh minh họa – Nguồn Internet

riêng đang kiểm soát tốt về dịch, bệnh lây lan trong cộng đồng. Nhưng hiện tại để tránh những hậu quả do dịch bệnh gây ra, chúng ta không thể lơ là với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhất là trong dịp cả nước chuẩn bị chào đón các ngày Lễ lớn trong năm như: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Lễ 30/4 và 01/5,…

        Vì thế, để phát huy tốt công tác phòng, chống dịch, ngày 9/4/2021 Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có thông báo đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở từng địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý,… Đặc biệt, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý trong dịp Lễ Giỗ Tổ 10/3, Kỷ niệm 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5..

       Riêng Trung tâm Khuyến nông TP.HCM luôn yêu cầu viên chức, người lao động thực hiện đúng những quy định về phòng, chống dịch covid-19. Theo dõi sát tình hình thực hiện của đơn vị và mỗi tháng báo cáo đầy đủ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, đã lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 theo quy định rà soát là đơn vị có người làm việc tại các cơ quan thường xuyên tiếp xúc với nhiều người thuộc.

      Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với các nội dung cụ thể: tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” trong phòng, chống dịch bệnh trong tất cả các hoạt động của đơn vị và địa phương, trước hết là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn; bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ cao như cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, nhà máy, xí nghiệp, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh; nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

      Tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; Công văn số 88-CV/TU ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại các văn bản trước đây. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian qua.

 

M.H