Quyết định phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn năm 2021 – 2023

Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, ngày 08/10/2020 vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3969/QĐ-BNN-KN về Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021-2023. Nội dung Quyết định kèm theo bản phụ lục gồm có 05 lĩnh vực chính:

Thứ nhất, lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, có 20 Dự án, như: Xây dựng mô hình sản xuất bắp sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc; Xây dựng mô hình và phát triển vùng trồng rau trái vụ theo tiêu chuẩn VietGAP; Xây dựng mô hình vườn mẫu cây ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long,…

Thứ hai, lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y, có 12 Dự án như: Xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt và xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học; Xây dựng mô hình chăn nuôi heo sinh sản tăng cường các biện pháp an toàn sinh học; Xây dựng mô hình chăn nuôi heo sinh sản năng suất, chất lượng cao tăng cường các biện pháp an toàn sinh học tại các tỉnh phía Nam;

Trong đó, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai Dự án Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa. Với mục tiêu xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa năng suất và chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật mới, nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi. Dự kiến kết quả sẽ xây dựng 04 mô hình chăn nuôi dê sữa với quy mô 600 con dê cái được chọn lọc. Ngoài ra, về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đạt: năng suất sữa/chu kỳ ≥ 350 kg, chu kỳ tiết sữa ≥ 240 ngày. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, tham quan, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình theo quy định ≥ 90 con.

Thứ ba, về Khuyến ngư, có 11 Dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (P.monodonm) trong rừng ngập mặn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, Xây dựng mô hình nuôi cua gạch (Scylla paramamsosai) trong ao đầm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm,…; Thứ tư, lĩnh vực Lâm nghiệp, có 06 Dự án: Xây dựng mô hình trồng cây Đảng sâm gắn với tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Mắc ca bằng các giống tiến bộ kỹ thuật (A16, A38, QN1, OC, 246, 849) tại vùng Tây Bắc,…;  Thứ năm, về lĩnh vực Cơ giới hóa, bảo quản chế biến, sản phẩm OCOP, có 02 dự á như: Mô hình tổ chức dịch vụ ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa; Mô hình sấy và bảo quản ván bóc gỗ rừng trồng quy mô nhóm hộ,…;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (08/10/2020).

(Nội dụng cụ thể theo văn bản đính kèm – qd_3969_phe_duyet_danh_muc_dakntw_2021_2023)

M.H