QUY TRÌNH THUẦN DƯỠNG CÁ THỦY TINH

I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ THỦY TINH
1. Đặc điểm phân loại

Trong hệ thống phân loại, cá thủy tinh thuộc:
Bộ Cá Nheo: Siluriformes
Họ Cá Nheo: Siluridae
Giống Cá Trèn: Kryptopterus

Loài cá trèn mỏng hay cá thủy tinh: Kryptopterus bicirrhis Valenciennes, 1840
Theo mô tả các mẫu vật thu được từ tỉnh Tây Ninh, Châu Đốc, Việt Nam của Mai Đình Yên (1992, trích bởi Nguyễn Văn Hảo, 2005) cá có vây lưng 1 -2 tia, vây hậu môn 52 – 70 tia, vây ngực 1 tia cứng và 9 tia mềm, vây bụng 6 – 7 tia, chiều dài thân bằng 4,7 chiều cao thân, chiều cao thân bằng 6,4 chiều dài đầu,……..

Xem chi tiết Quy trinh thuan duong ca Thuy tinh