Phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ có diện tích đất tự nhiên là 70.445,33 ha, chiếm trên 33% diện tích đất tự nhiên của Thành phố, trong đó diện tích rừng ngập mặn trên 34.763,64 ha, chiếm trên 64,34% diện tích đất tự nhiên của huyện, có bờ biển dài trên 20 km, kéo dài từ vịnh Đồng Thanh sang Gành Rái. Với hệ thống song ngòi chằng chịt, diện tích mặt nước đến gần 23.000 ha, vị trí tự nhiên tiếp giáp với biển Đông, là điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề là muối, đây là nghề truyền thống, gắn liền với hoạt động sản xuất của người dân từ những năm 1978 đến nay. Huyện Cần giờ là địa phương duy nhất của Thành phố quy hoạch sản xuất muối, diện tích 1.000 ha, trong đó xã Lý Nhơn là 800 ha, xã Thạnh An là 200 ha. Từ năm 2010 đến nay, nghề làm muối trên địa bàn huyện Cần Giờ có sự chuyển biến đáng kể, người dân từng bước chuyển đổi từ sản xuất muối truyền thống (kết tinh trên nền đất) sang sản xuất theo phương thức kết tinh trên ruộng trải bạt. Diện tích đất đưa cào sản xuất hằng năm đạt trên 1.550 ha, sản xuất bình quân trên 100.000 tấn/năm, năng suất bình quân trên 65 tấn/ha

Vụ muối năm 2020, trên địa bàn huyện sản xuất là 1.576 ha, trong đó: diện tích sản xuất muối truyền thống trên nền đất là 295 ha (chiếm 18,7%), diện tích sản xuất theo phương pháp kết tinh trên ruộng trải bạt là 1.281 ha (chiếm 81,3%). Sản lượng cả vụ đạt 138.327 tấn (muối bạt 115.320 tấn, muối đất bình quân đạt 88,7 tấn/ha, tăng 22,3 tấn/ha; trong đó sản xuất theo phương pháp kết tinh trên ruộng trải bạt đạt 90,01 tấn/ha theo phương pháp truyền thống đạt 78.03 tấn/ha. Sản lượng muối tiêu thụ 92.082 tấn, trong đó muối bạt 69.680 tấn, muối đất 22.400 tấn đạt 66,57% sản lượng muối sản xuất, sản lượng còn lại phải tiêu thụ khoảng 46.247 tấn

Hội thảo chuyên đề về phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ

Trong năm2020, giá muối tiêu thụ dao động từ 550 – 800 đồng/kg, có sự biến động về giá qua các tháng và biến động tăng giảm từ 50 – 250 đồng/kg, giá bán bình quân là 684 đồng/kg (muối bạt 709.477 đồng/kg, muối đất 609.911 đồng/kg) thấp hơn năm 2019 từ 400 – 550 đồng/kg

Thời gian qua, Thành phố và huyện Cần Giờ đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như: hệ thống giao thông nội đồng vận chuyển muối, hệ thống thủy lợi cấp thoát nước cung cấp nước sản xuất muối, hệ thống điện; triển khai mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất: mô hình muối trải bạt, mô hình trữ nước chạt, máy lăn khuôn muối, máy chế biến muối.

Bên cạnh đó đã triển khai các chính sách như: hỗ trợ lãi xuất vay vốn cho diêm dân, hỗ trợ hợp tác tiêu thụ muối, đào tạo nghề làm muối trải bạt, khuyến diêm (hỗ trợ bạt nhựa, hồ trữ nước chạt) tập huấn, tham quan, học tập các mô hình sản xuất muối tiên tiến tại các tỉnh lận cận.

Trong những năm gần đây, mặc dù năng suất, sản lượng muối trên địa bàn huyện Cần Giờ khá cao và ổn định nhưng mức giá bán không tăng nhiều, trong khi giá thành sản xuất bình quân xu hướng tăng (giá nhân công tăng). Do đó, người dân làm muối đa số có lãi thấp, hoạt động sản xuất muối (ở trong và ngoài khu vực quy hoạch sản xuất muối) chỉ mang tính chất cầm chừng, lấy công làm lời nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, thu nhập của người dân. Người làm muối trên địa bàn huyện Cần Giờ, giá thành sản xuất cao hơn so với các tỉnh Miền trung. Giá thành sản xuất muối năm 2020 bình quân: 579 đồng/kg (muối trải bạt 569 đồng/kg, muối đất 629 đồng/kg).

Trong thời gian tới, cần phải nâng cao chất lượng muối, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ muối có thể cạnh tranh trên thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân làm muối để có cuộc sống ổn định, an toàn sản xuất. Với mục đích góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ có một số giải pháp như sau: một là, giải phải quản lý, quy hoạch sản xuất vùng xản xuất muối; hai là, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm sản xuất từ muối; ba là, cần có các chính sách hỗ trợ phát triển nghề muối; đào tạo nguồn nhân lực sản xuất muối về kỹ thuật  sản  xuất muối ứng dụng công nghệ cao; bốn là, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất muối; năm là, giảm giá thành trong sản xuất muối.

Gái Nhỏ