Phát triển nông nghiệp số sẽ giải quyết các vấn đề khó khăn của nông dân

        Qua thực tiễn nghiên cứu các nhà khoa học cho rằng: Việc chuyển đổi số trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay không chỉ là ứng dụng công nghệ, tạo thêm những giá trị thặng dư cho nền kinh tế, mà còn giúp các nhà nông, các doanh nghiệp có thể giải quyết những vấn đề khó khăn trong canh tác và có thể tiếp cận, cập nhật tri thức mới, cách làm mới; để sẵn sàng thay đổi, phương thức canh tác cũng như kỹ thuật sản xuất tiên tiến; với mục đích có thể hoà nhịp với xu thế phát triển chung của ngành nông nghiệp Thế giới. Đây chính là nội dung được đề cập trong Hội thảo “Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong nông nghiệp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay”, do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM tổ chức ngày 24/6/2022 vừa qua.

        Ngày 02/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QD-TTG về Phê duyệt chương trình quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, TP.HCM đã công bố Chương trình chuyển đổi số và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP.HCM. Như vậy, TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố chương trình chuyển đổi số. Theo đó, ngành nông nghiệp TP.HCM hiện đang được chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học; năng suất lao động khu vực nông nghiệp TP.HCM tăng bình quân 21,1%/năm. Điều đó, cho thấy việc phát triển nông nghiệp số tại TP.HCM sẽ tích cực góp phần nâng cao nền nông nghiệp đô thị Thành phố theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững phù hợp với đặc thù riêng của Thành phố.

         GS.TS Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM nhận định, thời gian qua, công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp đã được nhiều địa phương quan tâm triển khai. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN- PTNT) đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo 3 trụ cột: Bộ NN-PTNT số – kinh tế nông nghiệp số – nông dân số. Cùng với đó, Bộ NN – PTNT đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng đề án chuyển đổi số NN-PTNT giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, làm căn cứ cho Bộ triển khai ở Trung ương và địa phương. Trong năm 2022, Bộ NN- PTNT lựa chọn lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi là hai lĩnh vực ưu tiên triển khai sớm.

         Theo PGS.TS. Dương Hoa Xô – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM nhận định, với nông dân và người dân nông thôn việc hạn chế lớn nhất là thiếu thông tin trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống; trình độ ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở ta còn thấp, nhiều nơi vẫn đang ở giai đoạn đầu, chuyển từ thủ công sang cơ khí hóa. Vì vậy, chuyển đổi số là thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và đời sống nhờ sử dụng dữ liệu và công nghệ số. Chuyển đổi số bao gồm 3 lĩnh vực: Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số. Cả 3 lĩnh vực này đều sẽ có tác động rất lớn đến nông nghiệp, nông thôn.

         Từ những phân tích trên, PGS.TS. Dương Hoa Xô cho rằng, việc phát triển nông nghiệp số là xu hướng tất yếu của các nước trên thế giới; với Việt Nam cần thiết phải chuyển đổi số trong nông nghiệp do nhiều lợi ích mà nông nghiệp số mang lại, như: Tạo ra sự liên tục trong sản xuất – kinh doanh, tăng năng suất và chất lượng, tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí, tăng hiệu lực, hiệu quả của giám sát, tạo ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới, tạo ra nhiều cơ hội cho người tiêu dùng lựa chọn… Bên cạnh đó, Việt Nam cần thiết phải phát triển nông nghiệp số để giải quyết nhiều khó khăn mà nông dân hay gặp phải, dễ thấy nhất là nông dân không bán sản phẩm tới tay người tiêu dùng nên giá thường thấp; không tạo ra sự khác biệt về nông sản vì thiếu xuất xứ, không thương hiệu; nông dân mua đầu vào không biết có đúng giá, đúng chất lượng; thiếu kết nối; thiếu thông tin, thiếu kiến thức, thiếu đào tạo… “Chính phủ số và xã hội số sẽ mang lại cơ hội tăng cường khả năng kết nối cho nông dân và người dân nông thôn với nhiều thông tin bổ ích, khắc phục một phần khoảng cách về địa lý, giảm bớt sự phức tạp của các thủ tục hành chính nhiều cấp hiện nay để được sử dụng trực tiếp các dịch vụ công của Chính phủ”, PGS.TS. Dương Hoa Xô, nhận định.

         Từ những phân tích và nhận định của các chuyên gia, có thể khẳng định: Nông nghiệp số là sự kết hợp không ranh giới giữa công nghiệp 4.0 với công nghệ vật lý, công nghệ sinh học và công nghệ quản lý; phát triển nông nghiệp số là xu hướng tất yếu để từng bước giải quyết các vấn đề khó khăn của nông dân, phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.

M.Hiếu (Tổng hợp)