Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh: ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021

Thực hiện Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025” với mục tiêu chung “Phát triển chăn nuôi theo hướng giảm tỷ lệ đàn heo thịt, tăng tỷ lệ đàn heo giống, hướng đến hình thành nhiều trại heo giống cụ kỵ, ông bà, bố mẹ để cung cấp con giống có chất lượng cao cho người chăn nuôi Thành phố và các tỉnh; Tiếp tục duy trì Thành phố là trung tâm cung cấp con giống cho cả nước; Chuyển chăn nuôi heo nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại quy mô lớn hơn, công nghiệp có kiểm soát; ứng dụng công nghệ cao đảm bảo an toàn sinh học, chăn nuôi theo quy trình VietGAHP; Chuyển dịch liên kết trong sản xuất và tái cơ cấu theo chuỗi giá trị, ngành hàng, gắn với các mô hình kinh tế tập thể, phát triển tổ chức sản xuất liên kết theo mô hình chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất đến thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, nhằm giảm khâu trung gian, giảm chi phí giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế”.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025” năm 2021, với mục tiêu cụ thể như: Giảm nhanh các hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học, nhất là các hộ chăn nuôi tận dụng thức ăn thừa. Ổn định đàn heo khoảng 200.000 con, quy mô chăn nuôi bình quân đạt 75-100 con/hộ; tỷ lệ hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP đạt trên 60-80%; phấn đấu 90-100% các hộ chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường… Cơ bản hình thành hệ thống tháp giống toàn Thành phố, với đàn giống cụ kỵ (GGP) 1.673 con. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chọn giống (BLUP,GenBLUP). Trên 50% các cơ sở sản xuất giống heo trên địa bàn Thành phố được chứng nhận con giống theo các tiêu chuẩn hiện hành; Hoàn thiện bản đồ số hóa quản lý đàn heo và dịch bệnh trên địa bàn Thành phố; Thống nhất hệ thống quản lý giống heo từ cơ sở sản xuất giống đến cơ quan quản lý nhà nước; Duy trì 08 xã thuộc huyện Củ Chi và 01 xã thuộc huyện Hóc Môn an toàn với bệnh Lở mồm long móng trên heo; Phấn đấu trên 10% hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh giao cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố  xây dựng và đưa ra giải pháp thực hiện 12 nội dung trong năm 2021 như: Tổ chức tái cơ cấu sản xuất ngành chăn nuôi theo vùng; Tái cơ cấu về phương thức sản xuất chăn nuôi; Tái cơ cấu theo chuỗi giá trị ngành hàng; Quản lý chăn nuôi heo và phòng chống dịch bệnh; Thực hiện kiểm định giống heo theo phương pháp BLUP; Nhập nội, cải thiện đàn heo giống cụ kỵ nguồn gốc từ nước ngoài; Tổ chức hội nghị tư vấn củng cố và nâng cao hoạt động của các mô hình kinh tế hợp tác trong chăn nuôi heo; Tổ chức khảo sát, học tập các mô hình Hợp tác xã điển hình về liên kết sản xuất, xây dựng kế hoạch kinh doanh tại các tỉnh, thành; Thực hiện các phóng sự phát sóng truyền hình về vai trò của hợp tác xã trong chuỗi liên kết chăn nuôi heo; Xây dựng chuyên đề giải pháp hỗ trợ cho hộ chăn nuôi heo tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua liên kết sản xuất; Tham mưu, đề xuất giải pháp và chính sách hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi heo gắn với thị trường tiêu thụ; Truyền thông, tập huấn, đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan học tập mô hình; Trình diễn, chuyển giao mô hình, chuyển dịch sản xuất nông nghiệp; Ứng dụng công nghệ gen trong chọn lọc giống heo kháng bệnh; Đào tạo nguồn nhân lực phát triển chăn nuôi heo; Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho ngành chăn nuôi heo; Xây dựng mô hình sản xuất thực nghiệm liên quan đến chăn nuôi heo và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất con giống chăn nuôi heo; Chuyển đổi từ chăn nuôi heo sang các lĩnh vực khác với tổng kinh phí thực hiện trong năm 2021 là 3.955.479.455 đồng.

Trúc Minh