Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp năm 2022

“Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng đến mục tiêu “nông dân sản xuất nông sản chất lượng, chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất”” – đó là lời nhận định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội thảo trực tuyến toàn quốc về Chuyển đổi số ngành NN-PTNT vào ngày (27/12/2021) do Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

 Vì vậy, nhằm khởi động Chương trình chuyển đổi số ngành NN-PTNT; tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị thuộc ngành và tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp. Đồng thời, đề ra định hướng, phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số ngành NN-PTNT  đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số thống nhất, hiệu quả,… ngày 31/12/2021 Bộ NN-PTNT ban hành Quyết định 5275/QĐ-BNN-VP về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ năm 2022 và Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ảnh minh họa

Kế hoạch đề ra 07 mục tiêu chính, gồm: Thứ nhất, 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4 được xác thực một lần; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 70%; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Thứ hai, hoàn thành số hóa cập nhật dữ liệu tối thiểu 60% kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ NN-PTNT. Thứ ba, 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia. Thứ tư, 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Thứ năm, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 04 lớp, 100% máy chủ, máy trạm của Bộ được triển khai giải quyết phòng chống mã độc; hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin; xây dựng kịch bản phương án ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của Bộ; tổ chức từ 01 – 02 cuộc diễn tập ứng phó với sự cố gây mất an toàn thông tin; 100% hệ thống thông tin được giảm sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Thứ sáu, 80% cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số; trong đó 10% được tấp huấn, bồi dưỡng về chuyên sâu kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu. Thứ bảy, Bộ NN-PTNT thuộc nhóm 10 bộ, ngành dẫn đầu về chuyển đổi số theo Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp Bộ (DTI) năm 2022.

Kế hoạch định hướng thực hiện các nội dung chính: Xây dựng và phát triển nền tảng cho chuyển đổi số; phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số; phát triển kinh tế số nông nghiệp; phát triển nông dân số, nông thôn số. Trong đó, với phát triển kinh tế số nông nghiệp sẽ xây dựng thí điểm từ 02 – 03 mô hình mẫu về sản xuất, kết nối nông nghiệp thông minh có quy mô vùng, công nghiệp; mô hình “Làng chuyển đổi số, xã chuyển đổi số”; đẩy mạnh các hoạt đồng kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản, phát triển ngành nghề dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn trên nền tảng trực tuyến.

(Nội dung chi tiết đính kèm văn bản Quyết định 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 của Bộ NN-PTNT – 07 – qđ ban hanh kh chuyen doi so cua bo nn va ptnt 2022)

M.Hiếu