Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình áp dụng khẩu phần TMR trong chăn nuôi bò sữa

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày, đảm bảo bò được ăn các loại thức ăn với lượng phù hợp nhu cầu, giúp ổn định hệ vi sinh vật dạ cỏ, từ đó giúp sử dụng thức ăn hiệu quả và nâng cao khả năng sản xuất của bò sữa, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình áp dụng khẩu phần TMR trong chăn nuôi bò sữa theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021. Đây là chính sách được áp dụng để lập dự toán kinh phí và triển khai chương trình khuyến nông  hỗ trợ đầu tư khuyến khích hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ trong chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Thành phố theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững.

Ảnh minh họa

 Mô hình áp dụng khẩu phần TMR trong chăn nuôi bò sữa áp dụng cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi bò sữa có quy mô 10 – 50 con/ từ 02 đến 05 tổ chức, cá nhân thực hiện kỹ thuật áp dụng khẩu phần thức ăn hoàn chỉnh TMR liên tục trong thời gian 305 ngày/chu kỳ sữa. Khẩu phần TMR là khẩu phần kết hợp giữa thức ăn thô xanh, thức ăn tinh, phụ phẩm nông nghiệp, khoáng, vitamin và chất phụ gia được phối trộn với một tỷ lệ nhất định tạo thành một khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh, đồng nhất và cân bằng dưỡng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho từng giai đoạn sinh trưởng của bò. Thời gian thực hiện mô hình là 12 tháng. Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư vật tư thiết bị 50%. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi tự đối ứng kinh phí 50% (theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông).

Các hạng mục vật tư thiết bị mô hình áp dụng khẩu phần TMR trong chăn nuôi bò sữa theo định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông bao gồm:

– Khẩu phần phối trộn TMR gồm: thức ăn hỗn hợp, bắp ủ chua, cỏ (cỏ voi, VA06, Mulato II, Mombasa,…), rơm, rỉ mật, hèm bia, chất bổ sung, …  Thành phần, số lượng nguyên liệu phù hợp năng suất sữa đạt bình quân 18 kg sữa/con/ngày, chu kỳ 305 ngày. Giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần thức ăn TMR tương đương năng lượng trao đổi (ME) 39,21 Mcal,  vật chất khô (DM) 17 kg, calci (Ca) 79,78 gram, xơ thô (CF) 3,4 kg, đạm thô (CP) 2.264 gram.

– Phân tích chất lượng sữa gồm phân tích vật chất khô không béo, chất béo, tế bào Soma được thực hiện khi bắt đầu tham gia mô hình và 03 giai đoạn cho sữa của bò.

Mô hình áp dụng khẩu phần TMR trong chăn nuôi bò sữa đã giúp bò sữa ăn theo khẩu phần hoàn chỉnh cân bằng dinh dưỡng, trong đó nhóm thức ăn tinh và thô được trộn lẫn với nhau theo khẩu phần định lượng, giúp ổn định hệ vi sinh vật dạ cỏ, giảm các nguy cơ gây xáo trộn tiêu hóa, từ đó giúp sử dụng hiệu quả lượng thức ăn ăn vào và nâng cao khả năng sản xuất của bò sữa.

(Đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

                                                                                     TN