TP.HCM ban hành Quyết định Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 – 2025, trong đó có ngành Nông nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là đô thị lớn nhất về dân số và quy mô kinh tế của cả nước; là nơi có nguồn nhân lực chất lượng cao, các ngành nghề kinh tế phát triển đa dạng, tập trung các ngành nghề có hàm lượng khoa học – kỹ thuật, giá trị kinh tế cao; là đầu tàu, động lực, có sức hút và lan tỏa không chỉ đến Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà đến các vùng kinh tế khác trong cả nước. Trong những năm qua, kinh tế Thành phố liên tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học – công nghệ cao chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, các nguồn lực xã hội được phát huy; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; vị trí, vai trò của Thành phố đối với Vùng và cả nước ngày càng được khắng định, đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đó, ngày 31/12/2020 vừa qua, Thành phố đã ban hành Quyết định 4818/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 – 2025. Theo Đề án, việc hình thành và phát huy các Hội đồng phát triến các ngành kinh tế là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và tổ chức tài chính trong việc nghiên cứu, xây dựng và phối hợp theo dõi quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách phát triên các ngành kinh tế trong thời gian tới, góp phần tích cực và có hiệu quả nhất đối phát triển kinh tế – xã hội Thành phố. Sự hình thành và phát triển các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế tạo cơ sở để đề xuất các cơ chế và chính sách đẩy mạnh các hoạt động phát triển các ngành trên địa bàn thành phố, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo nội dung Đề án, có 03 ngành kinh tế chính gồm: Phát triển dịch vụ; Phát triển công nghiệp và Phát triển nông nghiệp. Trong đó, với ngành nông nghiệp, Thành phố đã nhìn nhận thực trạng phát triển ngành trong giai đoạn 2016 – 2020. Đây là giai đoạn, ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kéo theo năng suất lao động tăng bình quân 21%/năm. Đã ban hành danh mục các sản phẩm chủ lực và tiềm năng của ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp của năm 2019 đạt 550 triệu đồng/ha/năm, gấp 1,5 lần năm 2015 (367 triệu đồng/ha/năm). Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 là 5,6%/năm. Mô hình họp tác xã nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho thành phố và là đầu mối tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật. Việc đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học và Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao bước đầu được phát huy trong ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong việc chọn, lai tạo và sản xuất giống cây trồng, vật nuôi mới, có năng suất, chất lượng cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ngành nông nghiệp vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: chưa chuyển biến thật rõ nét như kỳ vọng; sản xuất nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trong khi người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư khó tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng…. Ngoài ra, do diện tích đất nông nghiệp manh mún dẫn đến khó hình thành những vùng sản xuất tập trung, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ mới; tình trạng sản xuất nhỏ, phân tán còn phổ biến, sức cạnh tranh thấp; các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp có chuyển biến nhưng vẫn chậm đổi mới, chưa phát triển sản xuất hàng hóa mạnh ở nông thôn; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Theo Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 – 2025:

Quy định hội đồng phát triển ngành công nghiệp Thành phố gồm: Hội đồng phát triển ngành công nghệ thông tin – điện tử – viễn thông; hội đồng phát triển ngành cơ khí; hội đồng phát triển ngành cao su – nhựa; hội đồng phát triển ngành công nghiệp thực phẩm.

Các hội đồng phát triển ngành đề xuất thành lập bổ sung như: Trong lĩnh vực dịch vụ gồm hội đồng phát triển ngành thương mại điện tử; hội đồng phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics; hội đồng phát triển ngành tài chính – tín dụng – ngân hàng – bảo hiểm (gọi tắt là hội đồng phát triển ngành tài chính); hội đồng phát triển ngành dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ; hội đồng phát triển ngành kinh doanh bất động sản; hội đồng phát triển ngành du lịch. Trong lĩnh vực nông nghiệp gồm hội đồng phát triển ngành nông nghiệp đô thị.

Về thành phần tham gia hội đồng gồm 4 thành phần cơ bản: Cơ quan quản lý nhà nước (có thể 5 – 6 thành viên, chiếm khoảng 30%); hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành nghề hoặc đại diện doanh nghiệp; trường – viện nghiên cứu hoặc các nhà nghiên cứu có uy tín; đại diện các tổ chức tài chính.

 (Theo https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-hinh-thanh-va-phat-huy-cac-hoi-dong-phat-trien-nganh-kinh-te-1491873319)

Do đó, trong Đề án Thành phố đã đề ra mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025 với những nội dung: Tập trung vào phát triến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị, công nghệ sinh học; thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đấy mạnh chuyến dịch cơ cấu nông nghiệp; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực; đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống ở nông thôn, nông nghiệp sinh thái gắn với dịch vụ du lịch; tăng năng suất lao động và thu nhập lao động nông nghiệp và nông thôn.

Thực hiện Kết luận số 379 – KL/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xác định danh mục nhóm sản phẩm chủ lực và công tác điều hành, cơ chế chính sách phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của Thành phố, ủ y ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 về danh mục nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp. Vì vậy, để phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao Thành phố phát triển hơn nữa cần phải huy động trí tuệ tập thể của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, cần có sự chung tay, chung sức của doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và của người dân để xác lập các nội dung, giải pháp bảo trợ mà lãnh đạo Thành phố chỉ đạo trong phát triển nông nghiệp.

(Nội dung Đề án theo file đính kèm 16 – qđ 4818-phe duyet de an cac hoi dong pt nganh kt)

 

M.Hiếu