Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 10/11/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 17/11/2020

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG

1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 14.396,9 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ quả, dưa lưới) là 2.898,7 ha. Diện tích gieo trồng rau muống hạt là 389,6 ha và rau muống nước là 4.688,6 ha.

1.2 Cây lúa:

Cây lúa vụ Mùa 2020 đã xuống giống 5.968 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi 3.759 ha, Bình Chánh 1.815 ha, Hóc Môn 158 ha, Cần Giờ 117,5 ha, Bình Tân 55 ha, Nhà Bè 3,5 ha và Quận 2: 60 ha. Cây lúa hiện nay chủ yếu giai đoạn mạ 1.273 ha, đẻ nhánh 703,5 ha, làm đòng 85,5 ha, trổ 88 ha, 1.815 ha chín và 2.003 ha đang thu hoạch. Diện tích mạ Mùa là 25,6 ha.

Cây lúa vụ Đông xuân 2020-2021 đã xuống giống 633 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi 633 ha. Cây lúa hiện nay chủ yếu giai đoạn mạ 433 ha, đẻ nhánh 200 ha.

1.3 Hoa lan, cây kiểng: Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố là 2.359 ha.Trong đó, diện tích hoa mai: 616 ha, hoa lan: 375 ha, hoa nền: 834 ha và kiểng – bonsai: 570 ha.

1.4 Cây trồng khác: Diện tích canh tác cây công nghiệp 1.152,3 ha; cây ăn trái: 2.875,7 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI

2.1 Trên lúa vụ Mùa 2020: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 290,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (443,2 ha). Các sinh vật hại trên lúa hiện nay chủ yếu gồm có: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá. Các sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ.

Bẫy dính vàng

2.2 Trên cây rau: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau trong tuần qua là 461,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (625,1 ha), trong đó diện tích phòng trừ là 276,3 lượt ha chiếm 59,8% diện tích nhiễm sinh vật hại. Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, rầy xám, bệnh gỉ trắng và ốc bươu vàng. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

2.3 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

Tổng diện tích trồng khoai mì bị nhiễm bệnh khảm lá là 18 ha, chiếm 5,4 % diện tích gieo trồng (336 ha). Bệnh gây hại chủ yếu ở mức độ nhẹ dưới 30 % và gây hại chủ yếu trên các giống khoai mì KM505 (18 ha).

Tổng diện tích bị sâu đục thân (Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 8 ha, chiếm 4,4 % tổng diện tích gieo trồng (178,9 ha).

Tổng diện tích bị bọ dừa gây hại trên cây dừa là 4,8 ha chiếm 0,8 % diện tích gieo trồng (622,9 ha).

Chưa ghi nhận diện tích bị sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

3.1 Trên cây lúa

– Dự kiến trong tuần tới rầy nâu trên đồng ruộng sẽ phổ biến ở giai đoạn trưởng thành và vào đèn. Do vậy cần thường xuyên theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và mật số rầy vào đèn để chủ động trong công tác phòng trừ rầy nâu trên lúa vụ Mùa 2020 và vụ Đông xuân sớm 2020-2021.

– Trong tuần tới sâu cuốn lá sẽ phổ biến ở giai đoạn trứng – mới nở. Do vậy cần phải thường xuyên theo dõi tình hình gây hại và bướm trưởng thành vào đèn của sâu cuốn lá để có biện pháp phòng trị kịp thời khi mật số sâu hại cao.

– Bệnh đạo ôn sẽ tiếp tục phát triển từ nhẹ đến trung bình, ở giai đọan lúa đẻ nhánh đến làm đòng – trổ trong điều kiện ẩm độ cao như hiện nay. Tiến hành phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt trên những ruộng trồng giống nhiễm hoặc đã bị bệnh đạo ôn ở giai đoạn trước trổ, phun lần một khi lúa trổ lác đác và lần 2 khi lúa trổ đều. Ngoài ra cần chú ý ốc bươu vàng trên lúa giai đoạn mạ, chuột giai đoạn đòng trổ.

3.2 Trên cây rau

– Trên nhóm rau ăn lá cần chú ý các loài sâu hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy mềm. Ngoài ra cần chú ý phòng trị một số bệnh như chết rạp cây con, thối nhũn, thán thư, sương mai, đốm nâu, gỉ trắng trên cây rau muống…

– Trên nhóm rau ăn quả lưu ý các sinh vật hại phổ biến như bọ dưa, bọ trĩ, rầy mềm, bọ phấn, dòi đục lá… Bệnh thán thư, thối thân, đốm lá trên nhóm cây họ bầu bí…

3.3 Cây hoa kiểng

– Hoa lan cần lưu ý một số bệnh hại thường phát sinh mạnh như bệnh thán thư, thối thân, vàng lá, đốm lá và một số côn trùng gây hại như nhện đỏ, muỗi đục nụ…

– Trên cây hoa mai cần lưu ý phòng trị sâu ăn lá, rầy xanh, bọ trĩ, bệnh nấm hồng.

3.4 Các loại cây trồng khác

– Cây khoai mì: bệnh khảm lá, rệp sáp bột hồng.

– Cây bắp: sâu keo mùa thu, sâu đục thân.

– Cây dừa: bọ cánh cứng, bọ vòi voi.

– Cây xoài: sâu đục thân cành, bệnh thán thư.

– Cây có múi: bệnh vàng lá gân xanh (vàng lá greening), sâu đục trái bưởi./.

Chi cục Trồng trọt và BVTV