Thông tin môi trường nước nuôi thủy sản của Chi cục Thủy sản đợt 16 lấy mẫu ngày 06-10-2021

1. Các chỉ tiêu mẫu nước tại các khu vực tại TP HCM sau:

– Cầu Sóc Vàm-Hiệp Phước: pH:7,10 độ mặn:4, độ kiềm:20,0, NH4-N: <0,01, DO: 4,53, độ trong:20.

– Bến đò Kinh Lộ-Hiệp Phước: pH:7,04, độ mặn:6, độ kiềm:23,5, NH4-N:<0,01, DO:4,47, độ trong:20.

– Rạch Tôm-Nhơn Đức: pH:7,12, độ mặn:0, độ kiềm:18,0, NH4-N:<0,01 , DO:4,45, độ trong: 20.

– Bông Giếng-Bình Khánh:  pH:7,14 độ mặn:3, độ kiềm:25,0, NH4-N:<0,01, DO:4,54, độ trong:25.

– Rạch Đước (BK)-Bình Khánh:  pH:7,17, độ mặn:3, độ kiềm:25,0, NH4-N:<0,01, DO:4,50, độ trong:25.

– Kinh Bà Tổng-An Thới Đông:  pH:6,97, độ mặn:3, độ kiềm:28,0, NH4-N:<0,01, DO:4,58, độ trong:25.

– Kinh Hốc Hỏa-An Thới Đông: pH:7,03, độ mặn:3, độ kiềm:30,0, NH4-N:<0,01, DO:4,56, độ trong:20.

– Tắc Tây Đen-Tam Thôn Hiệp: pH:7,23, độ mặn:5, độ kiềm:42,0, NH4-N:<0,01, DO:4,48, độ trong:20.

– Rạch Đước (TTH)-Tam Thôn Hiệp: pH:7,27, độ mặn:6, độ kiềm:36,5, NH4-N:<0,01, DO:4,57, độ trong:20.

– Doi Tiều-Lý Nhơn: pH:6,88, độ mặn:6, độ kiềm:42,0, NH4-N<0,01, DO: 4,52, độ trong:20.

– Rạch Gốc Tre-Lý Nhơn: pH:7,03, độ mặn:6, độ kiềm:51,0, NH4-N:<0,01, DO:4,50, độ trong:20.

– Cống T3-Lý Nhơn: pH:7,05, độ mặn:5, độ kiềm:39,0, NH4-N:<0,01, DO:4,58, độ trong:20.

– Rạch Ông Thành-Lý Nhơn: pH:7,06, độ mặn:10, độ kiềm:56,0, NH4-N:<0,01, DO:4,57, độ trong:25.

– Cầu Ấp Quán-Tân Nhựt: pH:6,90, độ mặn:0, độ kiềm:75,5, NH4-N:2,73, DO:4,37.

– Rạch Bà Tỵ-Tân Nhựt: pH:7,42, độ mặn:0, độ kiềm:73,5, NH4-N:2,32, DO:4,44.

– Cầu Cống Lớn-Phong Phú: pH:7,29, độ mặn:0, độ kiềm:73,0, NH4-N:2,72, DO:4,47.

– Cầu Ông Niệm-Phong Phú: pH:7,58, độ mặn:0, độ kiềm:75,0, NH4-N:2,80, DO:4,36.

– Ông Thìn-Đa Phước: pH:7,24, độ mặn:0, độ kiềm:73,0, NH4-N:2,48, DO:4,40.

– Bún Xẻo-Đa Phước: pH:7,24, độ mặn:0, độ kiềm:75,5, NH4-N:2,54, DO:4,42.

2. Khuyến cáo

– Chi cục khuyến cáo bà con cần quản lý chất lượng môi trường nước nuôi tốt, chú ý đề phòng sốc do môi trường thay đổi đột ngột. Đồng thời chú ý đến đến sạt lở bờ để ngăn phèn từ bên ngoài vào bên trong ao nuôi.

Ảnh minh họa, nguồn internet

– Không nên cấp nước trực tiếp vào ao nuôi. Cần phải qua ao lắng xử lý theo đúng qui định để giảm hàm lượng chất rắn lơ lửng, xử lý mầm bệnh, diệt khuẩn bằng các hóa chất được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản (BKC, iodine,..) nhằm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh đảm bảo chất lượng nước phù hợp nhất trước khi đưa vào ao nuôi.

Nên thường xuyên theo dõi chất lượng nước theo khuyến cáo của cơ quan chức năng để có biện pháp lấy nước phù hợp, xử lý kịp thời khi nguồn nước có dấu hiệu nhiễm khuẩn.

 

Th.s Nguyễn Thị Gái Nhỏ tổng hợp