Thông báo kế hoạch khuyến nông trên địa bàn tỉnh, thành phố năm 2022 của TTKN Quốc Gia

Mô hình trồng rau ăn lá ứng dụng công nghệ cao tại Quận 12, TP.HCM

       Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính Phủ về Khuyến nông và Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên,… Ngày 06/5/2022 Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia ban hành văn bản số 214/KN-KHTC Thông báo kế hoạch khuyến nông trên địa bàn tỉnh, thành phố năm 2022. Theo đó, tổng hợp Kế hoạch triển khai Dự án khuyến nông Trung ương năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai 02 dự án:

       Thứ nhất, Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn áp dụng công nghệ cao cho TP.HCM và một số tỉnh phía Nam theo hướng bền vững;

      Thứ hai, Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thị rau an toàn áp dụng công nghệ cao cho TP.HCM và một số tỉnh phía Nam theo hướng bền vững.

     Đơn vị tổ chức chủ trì và ký hợp đồng thực hiện là Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam và đơn vị tham gia thực hiện là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.HCM.

     Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố phối hợp theo dõi, giám sát chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến nông đạt hiệu quả, góp phần phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

(Đính kèm  văn bản số 214/KN-KHTC ngày 06/5/2022 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia- 642 – tb ke hoach khuyen nong nam 2022).

M.H