Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành Tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Với mục đích cung cấp thông tin, tiêu chuẩn chất lượng cần đạt cho các tổ chức kinh doanh, hộ sản xuất so sánh hiện trạng sản phẩm, từ đó triển khai, tổ chức sản xuất có hiệu quả hơn, nâng cấp, phát triển các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM); Đồng thời, nhằm tư vấn, hỗ trợ, định hướng các tổ chức kinh doanh, hộ sản xuất phát triển theo hướng cộng đồng; Và đó cũng là cơ sở để các đơn vị có thẩm quyền đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm, phù hợp với định hướng “Xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và ngành nghề nông thôn truyền thống, đặc trưng vùng nông thôn Thành phố thương hiệu trên phạm vi cả nước và định hướng đến thị trường quốc tế”,… TP.HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố.

Trong đó, đối tượng áp dụng là các sản phẩm nông nghiệp và ngành nghề nông thôn được Ủy ban nhân dân Thành phố xác định tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020; Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất có đăng ký kinh doanh; các hộ dân tham gia sản xuất kinh doanh đối với các sản phẩm được lựa chọn tham gia chương trình, trong đó chú trọng các hợp tác xã tham gia chương trình.

Quy định nhóm sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng, gồm 02 loại chính là ngành thực phẩm và ngành đồ uống. Với ngành thực phẩm, có 02 loại: Thực phẩm tươi sống (có rau, củ, quả tươi là rau an toàn các loại, xoài Long Hòa; Thịt, trứng, sữa tươi và thủy sản tươi; Thịt heo, sữa tươi, tôm tươi, cá tươi); Thực phẩm chế biến (Chế biến từ gạo, ngũ cốc (bánh tráng); Chế biến từ rau, củ, quả (sản phẩm rau, củ, quả chế biến, trái cây sấy); Chế biến từ sữa chua; Chế biến từ thủy sản (khô cá sặc, khô cá dứa). Với ngành đồ uống, có nhóm đồ uống không cồn như nước yến, yến chưng sẵn.

Theo đó, nội dung Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng có 03 phần: Phần A, các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), gồm: Tổ chức sản xuất; Phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng; Phần B, các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị; câu chuyện về sản phẩm; Phần C, các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm: chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Về phân hạng sản phẩm OCOP, gồm 05 hạng. Trong đó: Hạng 05 sao, tổng điểm trung bình đạt từ 90 – 100 điểm, là sản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu; Hạng 04 sao, tổng điểm trung bình đạt từ 70 – 89 điểm, là sản phẩm cấp thành phố, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao; Hạng 03 sao, tổng điểm trung bình đạt từ 50 – 69 điểm, là sản phẩm cấp thành phố, đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao; Hạng 02 sao, tổng điểm trung bình đạt từ 30 – 49 điểm, sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao; Hạng 01 sao, tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi điểm tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.

Theo nội dung Bộ tiêu chí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định này; Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp thành phố; Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan phụ trách Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp huyện và tham mưu Hội đồng cấp thành phố tổ chức xét, đánh giá sản phẩm theo quy định.

(Xem chi tiết file đính kèm 1292-QD-UBND-Ban hanh Bo tieu chi OCOP)

M.H