Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-CN-GVN về việc Công nhận quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ.

Ảnh minh họa

Quyết định công nhận “Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ” là sản phẩm của đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các biện pháp an toàn sinh học đối với chăn nuôi lợn ở quy mô, cấp độ và phương thức khác nhau để phòng, chống bệnh Dịch tảlợn châu Phi. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo, khuyến cáo và hướng dẫn tổ chức áp dụng các quy trình được ban hành theo Quyết định này.

Đây là quy trình chăn nuôi an toàn sinh học áp dụng cho loại hình chăn nuôi trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ. Số lượng đầu con/đơn vị vật nuôi theo từng quy mô chăn nuôi như sau:

– Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi (phương thức nuôi chuồng kín và nuôi chuồng hở).

– Chăn nuôi trang trại nuôi theo quy mô nhỏ: từ 10 đến 30 đơn vị vật nuôi (phương thức nuôi chuồng chuồng hở).

– Chăn nuôi quy mô nông hộ: dưới 10 đơn vị vật nuôi (phương thức nuôi chuồng chuồng hở).

Hệ số đơn vị vật nuôi (ĐVN) và công thức chuyển đổi đối với lợn nuôi theo bảng sau

STT Loại vật nuôi Khối lượng hơi trung bình (kg) Hệ số đơn vị vật nuôi Số đầu con/ĐVN
1 Lợn dưới 28 ngày tuổi 8 0,016 63
2 Lợn thịt:
2.1 Lợn nội 80 0,16

6

2.2 Lợn ngoại 100 0,2 5
3 Lợn nái:
3.1 Lợn nội 200 0,4 3
3.2 Lợn ngoại 250 0,5 2
4 Lợn đực 300 0,6 2

Về chuồng trại và trang thiết bị: vị trí xây dựng chuồng trại. Nơi xây dựng chuồng trại phải đủ nguồn nước đảm bảo chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; có biện pháp bảo vệ môi trường; có tường rào bao quanh; xây dựng chuồng trại chăn nuôi ở địa điểm cao ráo, dễ thoát nước, dễ làm vệ sinh và đảm bảo luôn khô ráo, thoáng mát. Chuồng nuôi phải bố trí phù hợp với từng đối tượng lợn và mục đích sản xuất. Phải bố trí hố khử trùng ở cổng ra vào, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi … Đối với phương thức chăn nuôi chuồng hở cần sử dụng lưới hay bạt để bao xung quanh chuồng nuôi để ngăn chặn côn trùng, động vật gây hại.

Về thức ăn, nước uống: sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc và còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn; nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho lợn. Nguồn nước sử dụng cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo an toàn, đảm bảo vệ sinh, không bị nhiễm khuẩn, nhiễm kim loại.

Về chăm sóc nuôi dưỡng: chọn lợn giống để nuôi sinh sản; tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóm đối tượng lợn theo đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo nhiệt độ, ẩm độ, chế độ chăm sóc, thức ăn theo từng giai đoạn phát triển của lợn và theo mục đích sản xuất.

Về công tác thú y: hướng dẫn các biện pháp thực hiện liên quan đến kiểm soát người và động vật; vệ sinh trước, trong và sau quá trình chăn nuôi; kiểm soát phương tiện vận chuyển; xử lý chất thải chăn nuôi, xác lợn chết; quy trình tiêm phòng các loại bệnh; quản lý, ghi chép và kiểm tra nội bộ.

Ngoài ra, quy trình còn cung cấp thông tin về đặc điểm một số hóa chất tẩy rửa và khử trùng; hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh và sản phẩm động vật mắc bệnh; hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh và các biểu mẫu theo dõi năng suất, chỉ tiêu sinh sản, ghi chép nhập – xuất nguyên liệu thức ăn …

(Đính kèm Hướng dẫn quy trình chăn nuôi ATSH phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.pdf)

Huong dan quy trinh chan nuoi an toan

                                                                                     TN