ĐINH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ KHUYẾN NÔNG CHO MÔ HÌNH TRỒNG RAU ĂN LÁ, RAU ĂN QUẢ HỮU CƠ

         Sản xuất rau hữu cơ (RHC) nói riêng và nông nghiệp hữu cơ (NNHC) nói chung đang là xu hướng phát triển trên cả nước nhằm đáp ứng nhu

Ảnh minh họa (P. Thảo)

cầu sử dụng sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, cũng như đảm bảo sự bền vững trong môi trường. Sản xuất RHC ở Việt Nam đang phát triển mạnh, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây đã áp dụng và triển khai các mô hình trồng rau hữu cơ đạt hiệu quả cao.

          Nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông. Ngày 26/01/2021, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Trong đó có định mức kinh tế kỹ thuật về các mô hình trồng rau ăn lá, rau ăn quả hữu cơ với các nội dung cụ thể như sau:

          Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nông nghiệp và hoạt động Khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh… Theo đó, mô hình trình diễn rau hữu cơ với quy mô tối thiểu là 01 ha cho từ 01 đến 03 tổ chức, cá nhân tham gia mô hình.

          Các tổ chức, cá nhân tham gia mô hình trình diễn khuyến nông được Nhà nước chi hỗ trợ 50% chi phí giống và vật tư thiết yếu; các tổ chức, cá nhân tự chi trả (đối ứng) 50% chi phí giống và vật tư còn lại (theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông). Bao gồm các hạng mục cụ thể như sau:

         – Hạt giống: các loại rau ăn lá (RAL), ăn thân như cải các loại, dền, mồng tơi, muống, gia vị và các loại khác…; các loại rau ăn quả (RAQ) như bầu, bí, dưa leo, khổ qua, mướp, đậu cove và các loại rau ăn quả khác.

         – Phân bón (Lân, Kali, hữu cơ sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân bón gốc hữu cơ, chất điều hòa PH đất,…).

         – Thuốc Bảo vệ thực vật (Trichoderma, Chế phẩm sinh học BVTV, Bẫy Ferromon, Xử lý phế phụ phẩm,…)

         – Các vật tư khác (Bẫy côn trùng, Máng – khay chứa giá thể, Màng phủ nông nghiệp, Nhà lưới).

         Ước tính, mô hình trồng rau ăn lá, rau ăn quả hữu cơ theo định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông giúp tiết kiệm được 100% chi phí sử dụng phân bón và thuốc BVTV hóa học; tận dụng triệt để chất thải, phụ phẩm nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ, hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

         Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021 và thay thế Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

         (Đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

PT