ĐINH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG CHO MÔ HÌNH TRỒNG LAN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

         Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp,

Ảnh minh họa (P.Thảo)

xản xuất nông nghiệp truyền thống không còn phù hợp với nền nông nghiệp đô thị của Thành Phố. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là hướng đi tất yếu để phát triển ngành.

         Theo đó, ngày 17/10/2019 Thành phố đã ban hành Quyết định số 4545/QĐ-UBND về Danh mục sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp Thành phố. Trong đó, hoa lan được xác nhận là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố. Nhiều người dân vùng ngoại thành có thu nhập ổn định nhờ chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang nghề trồng hoa lan. Do đó, để hỗ trợ người dân phát triển thêm các loại lan chất lượng cũng như phục vụ nhu cầu của thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào phát triển lan giống và đạt được nhiều kết quả tốt.

          Nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông. Ngày 26/01/2021, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Trong đó, có định mức kinh tế kỹ thuật về các mô hình trồng hoa hoa lan ứng dụng công nghệ cao với các nội dung cụ thể như sau:

         Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nông nghiệp và hoạt động Khuyến nông trên địa bàn Thành phố… Theo đó, mô hình Trình diễn trồng hoa ứng dụng công nghệ cao với quy mô tối thiểu từ 1.000 đến 2.000 m2 cho 01 tổ chức, cá nhân tham gia mô hình.

         Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia mô hình trình diễn khuyến nông được Nhà nước hỗ trợ 40% chi phí giống, vật tư và thiết bị thiết yếu, tổ chức, cá nhân tự chi trả (đối ứng) 60% chi phí giống, vật tư và thiết bị còn lại (theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông). Bao gồm các hạng mục cụ thể như sau:

          Thứ nhất, các hạng mục bắt buộc trong một mô hình bao gồm:

         – Nhà lưới;

         – Hệ thống tưới phun (Bộ điều khiển trung tâm, máy bơm, bồn chứa nước; đầu phun – ống – dây tưới và phụ kiện khác…)

         – Giàn để chậu;

         – Vĩ để chậu;

         – Màng phủ nông nghiệp;

         – Cây giống: Lan Dendrobium, Rhynchostylis (Ngọc điểm), Phalaenopsic (Hồ điệp) và lan đa thân khác;

         – Phân bón vô cơ;

         – Thuốc Bảo vệ thực vật;

         – Các vật tư khác (Bình phun thuốc, chậu trồng, giá thể);

         Thứ hai, các hạng mục khuyến khích ứng dụng bao gồm:

         – Kệ để sơ chế, phân loại hoa sau thu hoạch;

         – Vật tư bảo quản hoa cắt cành sau thu hoạch;

         – Bẫy côn trùng;

         – Kho đựng dụng cụ lao động, vật tư nông nghiệp;

         – Máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin.

         Ước tính, mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao theo định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông giúp tiết kiệm phần lớn công lao động chăm sóc so với việc tưới, bón truyền thống. Chi phí đầu tư thuốc bảo vệ thực vật giảm đáng kể, giảm tác động điều kiện khí hậu, cây hoa lan phát triển tốt, không bị sâu bệnh.

         Định mức này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021 và thay thế Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

         (Đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

PT.