ĐINH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG CHO MÔ HÌNH TRỒNG HOA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

       Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã dần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống sang sản xuất nông

Ảnh minh họa (P.Thảo)

nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, an toàn và tạo ra sản phẩm có giá trị cạnh tranh cao, từ đó nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong đó, sản xuất và phát triển hoa cây kiểng ứng dụng công nghệ cao là một trong những chủ trương của Thành phố về phát triển nền nông nghiệp đô thị hóa trong giai đoạn công nghệ mới hiện nay.

       Nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông. Ngày 26/01/2021, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Trong đó, có định mức kinh tế kỹ thuật về các mô hình trồng hoa cây kiểng ứng dụng công nghệ cao với các nội dung cụ thể như sau:

     Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nông nghiệp và hoạt động Khuyến nông trên địa bàn Thành phố… Theo đó, mô hình Trình diễn trồng hoa ứng dụng công nghệ cao với quy mô tối thiểu từ 1.000 đến 2.000 m2 cho 01 tổ chức, cá nhân tham gia mô hình.

       Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia mô hình trình diễn khuyến nông được Nhà nước hỗ trợ 40% chi phí giống, vật tư và thiết bị thiết yếu, tổ chức, cá nhân tự chi trả (đối ứng) 60% chi phí giống, vật tư và thiết bị còn lại (theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông). Bao gồm các hạng mục cụ thể như sau:

       Thứ nhất, các hạng mục bắt buộc trong một mô hình bao gồm:

       – Nhà màng;

      – Hệ thống tưới nhỏ giọt (Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa nước, dinh dưỡng; Đầu cắm, Ống, dây tưới và phụ kiện khác…)

       – Cây giống: Hoa chuông (Gloxinia speciosa) hoặc hoa, cây kiểng khác trồng chậu;

       – Giá thể trồng cây;

       – Phân bón (Phân hữu cơ sinh học, Phân phun qua lá, Phân vô cơ…);

      – Thuốc Bảo vệ thực vật.

       – Các vật tư khác (Bình phun thuốc; Chậu trồng; Giàn để chậu; Khay ươm cây; Máy đo pH).

       Thứ hai, các hạng mục khuyến khích ứng dụng

      – Hệ thống thông gió;

      – Hệ thống điều khiển;

      – Hệ thống lưới cắt nắng;

      – Hệ thống kiểm soát ẩm độ, không khí, nhiệt độ;

      – Hệ thống tưới phun (Bộ điều khiển trung tâm; Máy bơm; Bồn chứa nước; Đầu phun, ống, dây tưới và phụ kiện khác…);

      – Máy móc, thiết bị, công nghệ thông tin;

      – Bẫy côn trùng;

      – Bồn xử lý giá thể;

      – Kho đựng dụng cụ lao động, vật tư nông nghiệp.

       Ước tính, mô hình hoa ứng dụng công nghệ cao theo định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông giúp tiết kiệm phần lớn công lao động chăm sóc so với việc tưới, bón truyền thống. Chi phí đầu tư thuốc bảo vệ thực vật giảm đáng kể, giảm tác động điều kiện khí hậu, cây hoa phát triển tốt, không bị sâu bệnh.

       Định mức này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021 và thay thế Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

      (Đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

PT.