CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:
“CÔNG KHAI, MINH BẠCH-CÔNG TÂM, CHU ĐÁO – ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Chúng tôi cam kết rằng; bằng quyết tâm của Lãnh đạo và sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Khuyến Nông thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lư¬ợng, đáp ứng một cách chính xác, khoa học các nhu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân và không ngừng cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng tiêu chí đề ra:
1. Giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, đảm bảo đúng quy trình, đúng chính sách pháp luật của Nhà Nước.
2. Công tâm, tận tụy với nghề nghiệp và công việc nhằm thực hiện bảo vệ tốt nhất công tác quản lý.
3. Xem nông dân/tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp là đối tác hợp tác và lắng nghe, giải quyết các yêu cầu của nông dân/tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp chu đáo, kịp thời và có hiệu quả.
4. Cam kết xây dựng, vận hành, kiểm soát rủi ro và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015./.

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Lâm Chính Văn