Bộ Nông nghiệp và PTNT: Phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất và nuôi tôm càng xanh

Nhằm phát triển, sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh theo hướng bền vững và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, ngày 02/11/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 4354/QĐ-BNN-TCTS Phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất và nuôi tôm càng xanh. Mục tiêu của Đề án đề ra đến năm 2025, là sản xuất và cung ứng giống tôm càng xanh đảm bảo chất lượng và đủ số lượng từ 2 – 3 tỷ con giống phục vụ nuôi thương phẩm, trong đó 50% giống tôm càng xanh toàn đực; Diện tích nuôi tôm càng xanh đạt 50.000 ha, sản lượng đạt 50.000 tấn; Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu USD (bao gồm xuất khẩu tạii chỗ), tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8%/năm.

 Đề án xây dựng theo 05 Chương trình, Dự án ưu tiên để phát triển, gồm: Chọn tạo đàn bố mẹ có tính trạng tăng trưởng nhanh, sức sinh sản cao và thích ứng với biến đổi khí hậu; Chuyển giao công nghệ sản xuất giống tôm càng xanh cho các cơ sở sản xuất giống. Hợp tác công tư trong sản xuất và cung ứng giống tôm càng xanh; Điều tra, đánh giá tiềm năng, nhu cầu thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tôm càng xanh, đề xuất giải pháp mở cửa thị trường kỹ thuật, xuất khẩu chính ngạch tôm càng xanh; Dự án xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu; Dự án Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng tôm càng xanh phục vụ xuất khẩu.

Đề án còn liệt kê 23 Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi tôm càng xanh và sẽ thực hiện theo 05 Chương trình, Dự án đã nêu, gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Hà Giang, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh và Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đề án xoay quanh các nhiệm vụ:

Về Sản xuất giống: Đầu tư nghiên cứu, chọn giống tôm bố mẹ đảm bảo chất lượng, đáp ứng đủ số lượng cho nhu cầu sản xuất tôm giống; Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực hoặc toàn cái; Nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng đủ con giống đảm bảo chất lượng; Phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng giống tôm càng xanh tại các tỉnh trọng điểm nuôi tôm càng xanh;

Về Nuôi thương phẩm: Hình thành các vùng nuôi tôm càng xanh trọng điểm phù hợp với các vùng sinh thái; Xây dựng, phát triển nuôi tôm càng xanh hữu cơ, sinh thái gắn với chứng nhận tại các vùng nuôi tôm trọng điểm; Xây dựng chuỗi liên kết đối với tôm càng xanh;

Về Thương mại và Phát triển thị trường tiêu thụ, trong đó tập trung thị trường nội địa và xuất khẩu. Với thị trường nội địa: nghiên cứu và xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cung ứng, các kênh tiêu thụ sản phẩm chính. Xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm và vùng cung cấp nghiên liệu. Mở rộng hệ thống thông tin điện tử, cập nhật thông tin về thị trường, doanh nghiệp/tổ chức kinh doanh, thương mại tôm càng xanh; Đối với thị trường xuất khẩu: Tổ chức nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng, dung lượng thị trường và khả năng cạnh tranh với các nước xuất khẩu tôm càng xanh ngoài nước để quy hoạch và kêu gọi đầu tư phát triển. Thúc đẩy hợp tác, mở cửa thị trường về mặt kỹ thuật đối với sản phẩm tôm càng xanh sống, tôm ướp đá và tôm đông lạnh đối với một số thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Đài Loan một số nước ASEAN. (Chi tiết theo file đính kèm 4354-QD-TCTS-02112020 – 4354-QD-TCTS-02112020-BC4354-QD-TCTS-02112020-DS)

 

M.Hiếu