Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Hiện nay, Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) rất đa dạng và phong phú về mọi mặt trên tất cả các loại cây trồng. Sử dụng thuốc BVTV tuy đem lại hiệu quả tức thời, nhanh chóng nhưng lại gây ra những hệ quả nghiêm trọng trên nhiều mặt lâu dài về sau.
Một phần do chính bản chất độc hại của thuốc BVTV, một phần do người sử dụng không ý thức được tầm nguy hiểm của nó, nên bắt đầu lạm dụng, sử dụng thuốc BVTV một cách vô tội vạ, không kiểm soát và dùng sai cách,…

 Do đó, để có cơ sở sử dụng những loại thuốc có trong quy định, kiểm soát, hạn chế tác hại đối với con người và môi trường xung quanh,… Ngày 9/9/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN – PTNT) đã ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, nội dung Thông tư ghi rõ:

Thứ nhất, đối với Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm:

a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

– Thuốc trừ sâu: 861 hoạt chất với 1821 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ bệnh: 587 hoạt chất với 1282 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ có: 241 hoạt chất với 702 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm.

– Thuốc điều hòa sinh trưởng: 54 hoạt chất với 157 tên thương phẩm.

– Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 151 tên thương phẩm.

– Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

b) Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm.

c) Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

d) Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm.

đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

– Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thuơng phẩm.

– Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

– Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

e) Thuốc xử lý hạt giống:

– Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 15 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

g) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch

– 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Thứ hai, đối với Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam, gồm:

a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

Bảng mã số HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam thực hiện theo Mục 25 và Mục 26 của Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Trong Thông tư cũng ghi: Các thuốc BVTV chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl và fipronil không được sản xuất, nhập khẩu, chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/2/2021; Các thuốc BVTV chứa hoạt chất glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu, chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021.

Theo Bộ NN – PTNT quy định thông tư này thay thế các Thông tư: Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng NN – PTNT về việc ban hành Danh mục BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam;) Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2020 của Bộ trường Bộ NN – PTNT về sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng NN – PTNT về việc ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, trách nhiệm thi hành Thông tư thuộc về: Cục trường Cục BVTV, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở NN-PTNT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2020.

M.H