Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành công văn về một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi

Để giữ vững đà tăng trưởng ngành chăn nuôi nhằm đạt mục tiêu sản xuất năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 456/BNN-CN do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 21 tháng 01 năm 2021 về triển khai một số biện pháp cấp bách để duy trì phát triển chăn nuôi như sau:

Thứ nhất, Song song với phòng chống dịch bệnh là duy trì phát triển chăn nuôi an toàn sinh học đảm bảo tính bền vững, chủ động nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước đặc biệt là dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, để ổn định giá thực phẩm đặc biệt là giá thịt lợn trong những ngày trước tết;

Thứ hai, Rà soát cơ cấu đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, nắm bắt hiện trạng đàn vật nuôi để cân đối cung – cầu cho phù hợp;

Thứ ba, Tăng cường phát triển chăn nuôi các giống vật nuôi có lợi thế, tạo sản phẩm cạnh tranh;

Thứ tư, Thông tin, tuyên truyền để người tiêu dùng sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn.

Công văn còn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo kịp thời thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi, địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội) các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý.

M.H