Bộ NN-PTNT: Triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Nhằm quán triệt các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) quan tâm, nghiêm túc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… Bộ NN-PTNT ban hành công văn số 8303/BNN-KTHT về triển khai Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Ảnh minh họa

        Thực hiện theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Chính phủ lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng hành động về ATVSLĐ”. Theo đó, chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 là: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ được chia ra làm 02 giai đoạn:

Thứ nhất, trước và trong thời gian phát động Tháng hành động về ATVSLĐ: các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 cho người lao động và các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; các Doanh nghiệp: xây dựng kế hoạch hành động cụ thể triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023; phát hành poster (Áp phích, quảng cáo) tuyên truyền chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn lao động hoặc nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ hai, sau thời gian diễn ra Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ: thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc tại các đơn vị có yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp; tư vấn, tập huấn người lao động nhận diện, đánh giá rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc an toan, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở, tổ, đội, phân xưởng, nhà máy về đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất; chủ động trong công tác phòng ngừa, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; rà soát, bổ sung quy trình vận hành, đánh giá rủi ro về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; thực hiện nghiêm túc việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định tại Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn hiện hành,…

Bộ NN-PTNT yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm; công tác ATVSLĐ phải được duy trì thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó  Tháng hành động về ATVSLĐ là đợt cao điểm; các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ phải bảo đảm thiết thực, tránh lãng phí, hình thức.

(Chi tiết đính kèm văn số 8303/BNN-KTHT ngày 08/12/2022 về triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 của Bộ NN-PTNT).trien-khai-thang-hanh-dong-bnn-2023

M.H