V/v gia hạn mời đơn vị tham gia hạng mục: “Tư vấn thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công sửa chữa Trạm Trình diễn và Dạy nghề nông nghiệp”

Căn cứ Kế hoạch số 277/KH-TTKN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai sửa chữa Trạm Trình diễn và Dạy nghề nông nghiệp (Địa chỉ số 70/12 Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh);

Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị chuyên môn có nhu cầu tham gia hạng mục: “Tư vấn thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công sửa chữa Trạm Trình diễn và Dạy nghề nông nghiệp  (Địa chỉ số 70/12 Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)” tiếp tục gửi đề xuất (báo giá) với thời gian và địa điểm như sau:

– Thời gian gửi đề xuất: từ 13 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2020 đến 16 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: số 98 (Lầu 3B) Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: 028.39313016.

Kính mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị./.

TTKN