Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM): Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2022

         Nhằm phát triển hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và thị trường nội địa, tạo môi trường thuận lợi an toàn, khuyến khích người tiêu dùng tham gia mua sắm trực tuyến, kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, xây dựng chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định thị trường, UBND TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 26/5/2022 về Phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) năm 2022;

Hình minh họa

        Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm, một là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TMĐT như tổ chức khảo sát, thống kê tình hình ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, nộp thuế trên thương mại điện tử. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động TMĐT.

        Hai là, Phát triển TMĐT trong doanh nghiệp như Đẩy mạnh TMĐT cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thúc đẩy quá trình chuyển đối số. Thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp những chủ trương, chính sách về phát triển TMĐT. Tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại. Hỗ trợ tư vấn cho hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp cận TMĐT, lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực kết nối đưa sản phẩm lên sàn TMĐT trong và ngoài nước.

        Ba là, Phát triển giao dịch thương mại điện tử như Phát triển Logistics phục vụ hoạt động TMĐT; xây dựng và nâng cao năng lực hệ thống kho bãi, điểm lưu giữ hàng hóa tập trung, mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên địa bàn, kết nối với các địa phương khác. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chính sách, hoạt động về thanh toán không cần dùng tiền mặt; khuyến khích thanh toán trực tuyến trong mua sắm.

        Bốn là, Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực TMĐT như đào tạo lực lượng cán bộ chuyên trách có chuyên môn sâu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về TMĐT. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng TMĐT phổ biến cho cá nhân, thương nhân trên địa bàn nhằm đẩy mạnh giao dịch TMĐT trong nước và xuất nhập khẩu trực tuyến.

Trúc Minh